Auteur J. Nan
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 02-05-2023 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Juristenblad 26-09-2022 Kroniek Modernisering Wetboek van Strafvordering
Nederlands Juristenblad 03-05-2022 Kroniek van het straf(proces)recht
Ars Aequi 19-12-2020 Het slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte
Nederlands Juristenblad 22-01-2019 Evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele
Advocatenblad 09-05-2016 Een deugdelijk verweer inzake vormfouten
Nederlands Juristenblad 14-04-2016 Kroniek van het straf(proces)recht
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 21-08-2014 Probleemoplossingsgericht denken bij witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen
Tijdschrift voor Internetrecht 11-08-2014 Heling eindexamens Ibn Ghaldoun
Advocatenblad 02-08-2014 Witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen
Advocatenblad 01-11-2013 Cassatieberoep: beperkingen aan de beperking
Advocatenblad 04-12-2012 Art. 80a RO en (kansloze) strafcassaties
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 08-11-2010 MariŽnburcht
Advocatenblad 20-08-2010 Unus testis beleeft tweede jeugd