Auteur M. Vols
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 03-06-2022 Het recht op huisvesting en de Nederlandse Grondwet. Een analyse van artikel 22 lid 2 Grondwet: het recht op voldoende woongelegenheid
Nederlands Juristenblad 08-01-2021 Ondermijning en het strafrecht - Van logistieke nachtmerrie naar gesmeerd proces?
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-04-2020 Rechtbank Amsterdam 12-11-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-02-2020 Ondermijning: van frame naar hype naar wet
Nederlands Juristenblad 27-01-2020 Het ‘Wetsvoorstel regulering sekswerk’
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 05-01-2020 Voortdurend verhuizen: de impact van het kinderrechtenverdrag op huisuitzettingen in het privaat- en bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 08-05-2019 Mythes en waarheden over kansen voor juridisch onderzoek bij NWO
Gemeentestem 16-08-2018 De Huisvestingswet 2014 en de aanpak van misstanden rondom kamerverhuur en -bewoning
Nederlands Juristenblad 29-06-2018 Ondermijning en het openbare-orderecht
Jurisprudentie voor Gemeenten 26-09-2017 Raad van State 05-04-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-03-2017 Rechtbank Amsterdam 04-11-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-03-2017 Rechtbank Oost-Brabant 26-01-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-03-2017 Rechtbank Noord-Nederland 22-02-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Rechtbank Oost-Brabant 01-02-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Rechtbank Gelderland 15-07-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Raad van State 26-10-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-02-2017 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-02-2017 Rechtbank Limburg 12-08-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-02-2017 EHRM 23-02-2016, 43494/09
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-02-2017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2016
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 14-09-2016 Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-07-2016 Raad van State 01-06-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-07-2016 Rechtbank Limburg 09-03-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 14-07-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2016 Rechtbank Limburg 23-02-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2016 Rechtbank Amsterdam 11-12-2015, AMS 14/7255
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2016 Rechtbank Limburg 21-01-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-09-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 04-04-2016 Raad van State 23-09-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 04-04-2016 Raad van State 27-01-2016
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-03-2016 Burenrecht en onrechtmatige hinder in de stad van de 21e eeuw
Tijdschrift voor Bouwrecht 23-02-2016 Malafide pandeigenaren en de Woningwet
Nederlands Juristenblad 02-12-2015 Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht
Jurisprudentie voor Gemeenten 31-07-2015 Raad van State 06-05-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-05-2015 Rechtbank Rotterdam 02-05-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-05-2015 Raad van State 04-02-2015
WR Tijdschrift voor Huurrecht 16-02-2015 Artikel 8 EVRM en de gedwongen ontruiming van de huurwoning vanwege overlast
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-10-2014 Raad van State 30-01-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-08-2014 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2013
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-08-2014 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-06-2014
Gemeentestem 08-11-2012 Huisjesmelkers, bestuursdwang en kostenverhaal. Over de noodzaak van herinvoering van de gemeentelijke preferente positie
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2012 De Woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012
Gemeentestem 02-10-2010 Autonome verordeningen en artikel 10 Grondwet