Auteur D.M.A. Bij de Vaate
Tijdschrift Aflevering Artikel
ArbeidsRecht 04-12-2023 Het voorlopig getuigenverhoor in het arbeidsrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-03-2023 De werking van het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst nader bezien
Arbeidsrechtelijke Annotaties 08-09-2022 De ‘alle omstandigheden van het geval’-toetsing bij artikel 7:671c BW en ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever
Arbeidsrechtelijke Annotaties 16-09-2020 Gedeeltelijke beëindiging en het toetsingsmoment in ontslagzaken
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-02-2020 Collectief procederen door de vakbond
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2018 De billijke vergoeding en haar WW-consequenties
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 22-06-2018 VAAN – VvA – Wab – Transitievergoeding
ArbeidsRecht 14-01-2017 Ontslagprocesrecht: perikelen in hoger beroep sinds 1 juli 2015
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-10-2016 Jurisprudentie over de billijke vergoeding: labyrint of duidelijke lijn?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-08-2016 Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 05-06-2016 De doorstart in rechtsvergelijkend perspectief
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-02-2016 Arbitrage en bindend advies onder de WWZ als alternatief voor het UWV en de ontbindingsrechter
ArbeidsRecht 09-10-2015 Aansprakelijkheid van het UWV voor een ten onrechte verleende ontslagvergunning
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2015 De UWV-procedure oude en nieuwe stijl en art. 6 EVRM
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-09-2014 De Wet werk en zekerheid: omgekeerde normalisering?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 Een blik over de grens: enkele trends in de hervorming van het ontslagrecht
Arbeidsrechtelijke Annotaties 16-12-2012 De ontbindingsprocedure: rechtsmiddelenverbod en bewijsrecht
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 11-07-2012 Herziening ontslagrecht, rechtsbescherming versus zekerheid
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 10-12-2011 Opzegging met een ondeugdelijke ontslagvergunning
Arbeidsrechtelijke Annotaties 02-09-2011 Rechtsbescherming tegen een ondeugdelijke ontslagvergunning bezien in het licht van artikel 6 EVRM
Gemeentestem 02-10-2010 Wie hennep teelt, zal ... oogsten?