Auteur D. van Dijk
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 07-09-2023 Eeneiige carrièrestap
Advocatenblad 10-07-2023 ‘Arbeidsmarkt liever herijken, dan het tuintje aanharken’
Advocatenblad 13-06-2023 ‘Schorsing Weski is een ordemaatregel, geen strafmaatregel’
Advocatenblad 13-06-2023 Leren omgaan met manipulatieve cliënten
Advocatenblad 13-06-2023 De moeizame weg naar een modern gevangeniswezen
Advocatenblad 04-04-2023 Rechtsgevoel van een vermoorde rapper leeft voort
Advocatenblad 09-03-2023 Twintig jaar speuren naar magistratelijke missers: Project Gerede Twijfel
Advocatenblad 29-12-2022 Helpt lead generation klanten te vinden?
Advocatenblad 06-09-2022 Vergroening dwingt tot actie maar brengt ook omzet
Advocatenblad 26-07-2022 Vraagtekens over ‘vermeend ronselen’
Advocatenblad 09-06-2022 COVID, zowel zucht als zegen voor juridisch onderwijs
Advocatenblad 11-03-2022 Seksueel wangedrag; vooral een civiele zaak
Advocatenblad 01-02-2022 Handjeklap met het OM
Advocatenblad 31-12-2021 Meer enkelband, minder cel
Advocatenblad 19-11-2021 Eerste ervaringen met VI wekken gemengde gevoelens
Advocatenblad 14-10-2021 Samenleving vraagt om begrijpelijke juridische taal
Nederlands Juristenblad 17-02-2021 Maar mag het nu wel?: De herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers
Advocatenblad 31-05-2020 De tweeling stopt
Advocatenblad 02-05-2018 Erfrecht is booming business
Advocatenblad 03-12-2017 Verjaagd door de oorlog
Advocatenblad 05-07-2017 Beter weten met Big Data
Advocatenblad 03-06-2017 Zwijgrecht in strafzaken - Spreken is zilver
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 20-06-2016 Rechters en officieren van justitie willen maatwerk leveren met de voorwaardelijke straf
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2010 Gebouwschade door peilbeheer in Friesland, de behandeling van verzoeken om schadevergoeding