Auteur C.L. Klapwijk
Tijdschrift Aflevering Artikel
Bouwrecht 14-11-2023 Een nieuw vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte: de mogelijke sleutel tot de versnelling en versterking van aardwarmtetoepassingen
Bouwrecht 14-02-2023 Warmte-infrastructuur in publieke handen: goed voor het publieke belang of onrechtmatige onteigening?
Milieu & Recht 14-11-2022 De ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur
Bouwrecht 14-01-2022 Het 'carbon border adjustment mechanismí: een belasting op de import van CO2-intensieve producten
Juridisch up to Date 26-06-2020 Concept wetsvoorstel CO2-heffing industrie: kritische kanttekeningen
Juridisch up to Date 20-12-2019 Wijziging van de Gaswet: voorstel beperking van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers
Juridisch up to Date 27-09-2019 Recente rechtsontwikkelingen over de wisselwerking tussen het huurrecht en (de kosten van) warmtelevering
Juridisch up to Date 15-02-2019 Ontwerp-Klimaatakkoord: Nederlandse initiatieven tot aanscherping van uitstoot beprijzing en de relatie tot het Europese emissiehandelssysteem
Bouwrecht 12-11-2018 De gevolgen van de energietransitie voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving
Juridisch up to Date 21-09-2018 Overzicht recente jurisprudentie Warmte Koude Opslag
Juridisch up to Date 16-02-2018 Stand van zaken Warmtewet en afschaffing aansluitplicht gas
Juridisch up to Date 25-09-2017 Vastrecht warmtelevering. Bespreking van ECLI:NL:GHSHE:2017:1424
Juridisch up to Date 03-02-2017 WKO's en de Warmtewet
Juridisch up to Date 19-12-2016 Overzicht regulatoir kader opruimen offshore kabels en leidingen
Juridisch up to Date 13-09-2016 Speerpunten van het voorstel tot wijziging van de Warmtewet
Juridisch up to Date 05-02-2016 Wet Stroom op stoom?
Bouwrecht 13-12-2015 Netbeheerperikelen: leggen en liggen, lusten en lasten
Vennootschap & Onderneming 11-10-2011 De (kwalitatieve) aansprakelijkheid voor schade door een blow out of bodembeweging
Juridisch up to Date 12-09-2011 Implementatie 'Derde Pakket': hoofdpunten wetsvoorstel Wijziging van de Electriciteitswet 1998 en van de Gaswet
Juridisch up to Date 28-10-2010 Geen EAN-code voor aangeslotenen op een particulier net, CBb acht 2.1.1 Informatiecode toelaatbaar, NMa doet voorstel tot codewijziging