Auteur M. Kullmann
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2023 De AVG-rechtelijke grenzen aan voorkeursbeleid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-03-2023 ‘A little more bite and a little less bark’
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2020 HvJ EU 16-07-2020, C-610/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-04-2020 HvJ EU 12-12-2019, C-450/18
Ondernemingsrecht 19-02-2020 Gelijke behandeling en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt: op weg naar discriminatievrije werving en selectie?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2019 HvJ EU 20-06-2019, C-404/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-06-2019 HvJ EU 13-12-2018, C-385/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2019 HvJ EU 07-08-2018, C-61/17, C-62/17 en C-72/17
Ondernemingsrecht 30-01-2019 Platformwerk, besluitvorming door algoritmen en bewijs van algoritmische discriminatie
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-10-2018 HvJ EU 05-06-2018, C-574/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-05-2018 Arbeidsrechtelijke geschillen en de immuniteit van internationale organisaties
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-05-2018 HvJ EU 14-03-2018, C-482/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-04-2018 HvJ EU 29-11-2017, C-214/16
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 22-03-2018 Herziening van de Detacheringsrichtlijn: over (on)gelijke beloning en de ‘harde kern-plus’ bij langdurige detacheringen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-10-2017 HvJ EU 22-06-2017, C-126/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 09-05-2017 EHRM, 18-10-2016, 61838/10
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-03-2017 Hoge Raad 20-01-2017
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-02-2016 HvJ EU 17-11-2015, C-115/14
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-01-2016 De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties
Arbeidsrechtelijke Annotaties 05-12-2015 Privaatrechtelijke handhaving door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-10-2015 HvJ EU 16-07-2015, C-222/14, ECLI:EU:C:2015:473
Jurisprudentie Arbeidsrecht 07-05-2015 HvJ 26-3-2015, C-316/13, ECLI:EU:C:2015:200
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2015 HvJ EU 18-12-2014, C-354/13, ECLI:EU:C:2014:2463
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-12-2014 HvJ EU 18-09-2014, C-549/13
Jurisprudentie Arbeidsrecht 04-11-2014 HvJ EU 18-09-2014, C-549/13
Jurisprudentie Bestuursrecht 30-10-2014 Raad van State 09-07-2014
ArbeidsRecht 07-12-2010 Werknemersmobiliteit binnen de EU