Auteur J. Kruijswijk Jansen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 25-06-2021 De grenzen van art. 7:658 lid 4 BW anno nu: Een pleidooi voor meer oog voor de ratio van de bescherming van lid 4
Tijdschrift Vervoer & Recht 30-04-2020 Aansprakelijkheid bij falend vervoer dat onderdeel is van een pakketreisovereenkomst of gekoppeld reisarrangement
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 08-08-2019 Directe actie als de verzekerde rechtspersoon niet meer bestaat: uitzondering op meldingsplicht geldt volgens de Hoge Raad voor alle schades - HR 1 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:150
Bedrijfsjuridische Berichten 01-05-2019 Beoordelingsmaatstaf bij schending van de mededelingsplicht: toetsen aan de norm van de redelijk handelend verzekeraar?
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 29-03-2019 Rechtbank Gelderland 01-10-2018
Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 30-12-2018 Aansprakelijkheid bij pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement
Verkeersrecht 18-09-2017 Nieuwe richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen: veranderingen in aansprakelijkheidsregime?
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 06-04-2016 Gerechtshof Amsterdam 19-01-2016
Bedrijfsjuridische Berichten 20-01-2015 Subrogatieverbod: de Hoge Raad scherpt het ‘collega-verweer’ aan
Maandblad voor Vermogensrecht 28-04-2011 'State of the art' als begrenzing van opstalaansprakelijkheid. Dijkdoorbraak Wilnis (HR 17 december 2010, LJN BN6236)
Bedrijfsjuridische Berichten 08-10-2008 Hoge Raad, 13-06-2008, C06/232HR