Auteur R. van der Hulle
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 08-01-2024 De verkiesbaarheid van Donald Trump: Is Trump grondwettelijk gediskwalificeerd voor het presidentschap?
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 18-12-2023 Het einde van positieve discriminatie in de Verenigde Staten? Over rechterlijke gematigdheid in politiek en maatschappelijk gevoelige zaken
Jurisprudentie in Nederland 28-04-2023 Rechtbank Den Haag 23-12-2022
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 17-04-2023 De constitutionele verhoudingen in de Verenigde Staten onder druk: Een analyse naar aanleiding van historische rechtspraak van het Hooggerechtshof
Ars Aequi 31-12-2022 Conservatief rechterlijk activisme in de Verenigde Staten: over een op hol geslagen hooggerechtshof
Nederlands Juristenblad 30-06-2022 Naschrift
Jurisprudentie in Nederland 08-05-2022 Hoge Raad 04-03-2022
Nederlands Juristenblad 31-03-2022 De Volt-affaire nader bezien : Ging de Amsterdamse voorzieningenrechter te ver?
Jurisprudentie in Nederland 22-02-2022 Rechtbank Den Haag 17-09-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2022 Raad van State 15-09-2021
Jurisprudentie Bestuursrecht 18-11-2021 Rechtbank Den Haag 17-09-2021
Fiscaal tijdschrift fed 28-10-2021 Rechtbank Gelderland 28-07-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-06-2021 Rechtbank Amsterdam 12-03-2021
Ars Aequi 11-06-2021 De rol van de rechter in politieke geschillen: Over political questions, klimaatverandering en verkiezingen
Jurisprudentie Bestuursrecht 06-06-2021 HvJ EU 13-05-2021, C-64/20
Ars Aequi 11-05-2021 De Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de rechter: Over politieke benoemingen, conservatieve rechters en Trumps grote misrekening
Jurisprudentie Bestuursrecht 31-03-2021 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 11-08-2020
Weekblad Fiscaal Recht 26-12-2020 Box 3 en het verdragsrechtelijke eigendomsrecht: probeert het kabinet aan een verdragsschending te ontkomen?
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Raad van State 29-01-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-10-2018 Rechtbank Den Haag 04-07-2018
Weekblad Fiscaal Recht 20-09-2018 De wederopstanding van het verdragsrechtelijke discriminatieverbod?
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 06-05-2018 De rol van de rechter bij vraagstukken van buitenlands beleid en defensie: over Crown acts of state, political questions en rechterlijk abstineren
Milieu & Recht 31-03-2018 Klimaatverandering en de verhouding tussen rechter en wetgever: een vergelijking met de Verenigde Staten
Jurisprudentie Bestuursrecht 16-03-2018 Rechtbank Amsterdam 07-02-2018
Weekblad Fiscaal Recht 18-10-2017 De ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever bij gehandicapten en de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten
Nederlands Juristenblad 22-09-2017 Het vonnis van de Haagse rechtbank over het Oekraïne-referendum - In het licht van de Amerikaanse political question-doctrine
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 21-02-2017 Herziening en gratie op basis van een nieuwe rechtsopvatting van de rechter: een vergelijking met de Verenigde Staten
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 30-12-2016 De leer van de Hoge Raad over onrechtmatig bewijs (‘zozeer indruist’-criterium) door het EU Handvest op de schop?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 07-12-2016 De voorrang van het Unierecht anno 2016: van een absolute regel naar een zwaarwegend principe?
Nederlands Juristenblad 30-11-2016 Corruptie in de politiek - De zaak Van Rey in rechts- vergelijkend perspectief
Nederlands Juristenblad 10-03-2016 De regulering van het vuurwapenbezit in de Verenigde Staten
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 18-02-2016 Belgisch Grondwettelijk Hof 16-07-2015, 103/2015
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-01-2016 Het wetgevingsbevel vanuit Unierechtelijk perspectief: het debat heropend
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-01-2016 De vergoeding van overwerk in Nederland en de Verenigde Staten
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-06-2015 United Kingdom Supreme Court 9 september 2014, [2014] UKSC 50
Weekblad Fiscaal Recht 23-01-2015 Het bieden van rechtsherstel bij een schending van het Unierecht in belastingzaken
Nederlands Juristenblad 15-01-2015 Hulp bij zelfdoding in Engeland en Wales - Verandering in zicht?
Nederlands Juristenblad 08-09-2014 De financiering van politieke partijen - Een beschouwing naar aanleiding van recente rechtspraak van het Amerikaanse Supreme Court
Weekblad Fiscaal Recht 12-06-2014 Het afstemmen van belastingwetgeving op het Unierecht: lessen voor de praktijk
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-03-2014 De arresten Åkerberg Fransson en Melloni gerelativeerd
Nederlands Juristenblad 18-03-2014 Het voortslepende debat over het kiesrecht voor gedetineerden
Weekblad Fiscaal Recht 13-02-2014 Hoe ver strekt het in mensenrechtenverdragen opgenomen discriminatieverbod bij discriminatoire belastingwetgeving?
Ars Aequi 15-10-2013 Het recht op compensatie bij langdurige vertraing nader verduidelijkt
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 23-02-2012 De verdragsrechtelijke houdbaarheid van art. 4.13 en 4.14 Wet IB 2001
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-05-2011 Interbestuurlijk toezicht op de politieke en wetenschappelijke agenda: het wetsvoorstel 'Revitalisering generiek toezicht', het wetsvoorstel 'Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten' en interbestuurlijk toezicht in Koninkrijksverband