Auteur F.H. Damen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2019 Vergezichten in de landbouw
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-01-2019 HvJ EU 07-11-2018, C-293/17
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-01-2019 Rechtbank Amsterdam 12-09-2018
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-06-2018 Raad van State 09-03-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2017 Hoge Raad 16-06-2017
Milieu & Recht 08-09-2014 Programmatische Aanpak Stikstof: passende oplossing in theorie Ún praktijk
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-02-2014 Toepassing van artikel 19kd Natuurbeschermingswet bij plannen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-12-2013 RvS, 13-11-2013, nr. 201211640/1/R2
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 04-12-2013 Wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof: juridisch houdbare oplossing voor agrarische ondernemers?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 05-11-2013 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant
Milieu & Recht 01-11-2013 Raad van State, 01-05-2013, 201011080/1/A4
Gemeentestem 26-08-2013 De Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2013 Raad van State, 19-12-2012, 201112785/1/R4
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 14-02-2013 Hof van Justitie EG, 13-12-2012, C11/12
Delikt en Delinkwent 27-05-2011 De bewijsproblematiek voor loverboypraktijken