Auteur D.J.B de Wolff
Tijdschrift Aflevering Artikel
ArbeidsRecht 20-06-2023 Nogmaals aandacht voor de WW-perikelen bij tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
ArbeidsRecht 08-11-2022 Vertrouwelijke informatie over de wederpartij, gewoon gebruiken? Een analyse van de advocatentuchtrechtspraak
Ars Aequi 25-10-2022 Het verschoningsrecht van de advocaat - actuele ontwikkelingen
Tijdschrift Erfrecht 18-02-2022 Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-02-2022 Implementatie van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
ArbeidsRecht 06-01-2022 Tussentijds einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – opletten met de beëindigingsovereenkomst
ArbeidsRecht 31-05-2021 Intern (fraude)onderzoek door advocaten - werknemers in de knel?
Tijdschrift Tuchtrecht (TT) 26-05-2021 Recente ontwikkelingen rond de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht voor advocaten
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-02-2021 Regulering van werk: wat zeggen de verkiezingsprogramma’s?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2020 Bruggen bouwen over de kenniskloof
Nederlands Juristenblad 06-02-2019 Naschrift
Nederlands Juristenblad 03-03-2018 Reactie op E. Groenewald
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-03-2017 De arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde en de Wet werk en zekerheid
ArbeidsRecht 14-01-2017 Huis voor klokkenluiders, een opleveringsrapport
ArbeidsRecht 23-07-2016 Passende arbeid, een kameleontisch begrip
ArbeidsRecht 12-11-2015 Werken na de AOW-leeftijd
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-03-2015 De scholingsplicht van de werkgever
ArbeidsRecht 24-11-2014 De (opvolgende) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
ArbeidsRecht 31-10-2014 Het stapelen van banen arbeidsrechtelijk beschouwd
ArbeidsRecht 04-09-2014 Werk en zekerheid deel 1: ‘flexrecht’ deels herzien
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgens het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-07-2013, 200.127.255/01
ArbeidsRecht 20-08-2013 Opvolgend werkgeverschap: onduidelijkheid blijft
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-05-2013 Demotie of depreciatie van oudere werknemers
ArbeidsRecht 25-02-2013 Wijzigingen in de Ziektewet: medicatie met bijwerkingen
ArbeidsRecht 09-05-2012 Arbeid, opleiding of re-integratie: de reikwijdte van artikel 7:610 BW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-04-2012 Hoe permanent mag tijdelijk zijn?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-11-2011 Drie jaar wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-07-2011 Uitkeringsschade van werknemers na betalingsverzuim van werkgevers
ArbeidsRecht 29-03-2011 Hoge Raad legitimeert wijzigingsontslag
ArbeidsRecht 07-12-2010 Leeftijdsdiscriminatie. Lastige vragen - complexe antwoorden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 Vier jaar WIA, enkele aandachtspunten voor de arbeidspraktijk
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 05-01-2010 Tien jaar ketenregeling
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-12-2009 De arbeidsdeelname van oudere werknemers van M. Heemskerk
ArbeidsRecht 28-10-2008 Taxi Hofman in de revisie
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-10-2008 Gelijke behandeling van werknemers in België en Nederland
ArbeidsRecht 02-09-2008 De betekenis van redelijkheid en billijkheid bij wijziging van arbeidsvoorwaarden
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-07-2008 De bescherming van de werknemer bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 24-07-2008 De bescherming van de werknemer bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
ArbeidsRecht 22-11-2006 Wat 'verdient' een zieke, weigerachtige werknemer?; een reactie
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-06-2006 Het Schattingsbesluit: on(grond)wettige delegatie
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 17-05-2006 Schuld en boete
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 22-09-2005 Nevenbesognes. De arbeidsrechtelijke benadering van nevenarbeid door de werknemer voorzien van enkele kritische kanttekeningen
Arbeid integraal 19-08-2005 Afscheid van de Wet REA
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-10-2004 Taai ongerief: de verzwijging van medische beperkingen