Auteur M.S. Groenhuijsen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Delikt en Delinkwent 10-03-2021 PrincipiŽle en praktische ideeŽn omtrent het hoger beroep in strafzaken
Delikt en Delinkwent 16-08-2020 Ransomware. Een harde noot om te kraken
Delikt en Delinkwent 20-03-2020 De positie van het slachtoffer bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke beŽindiging van de dwangverpleging in rechtsvergelijkend perspectief
Nederlands Juristenblad 28-02-2020 Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties anno 2020
Delikt en Delinkwent 28-02-2020 De positie van het slachtoffer aan de voorkant van de executiefase
Delikt en Delinkwent 31-01-2020 1970-2020: de positie van Delikt en Delinkwent in veranderende tijden
Delikt en Delinkwent 31-05-2019 Verruiming van de aangifteplicht voor zedendelicten. Is dat echt een goed idee?
Delikt en Delinkwent 31-10-2018 Perikelen rond het doen van aangifte van misdrijf bij de Nederlandse politie
Delikt en Delinkwent 17-04-2018 De toetsing van politiegeweld en het nemo-teneturbeginsel
Delikt en Delinkwent 17-03-2018 Van de regen in de drup
Delikt en Delinkwent 18-09-2017 Over strafrecht en politiek Ė over intrinsieke spanning en potentiŽle cohabitatie
Delikt en Delinkwent 12-02-2017 Wraking over individuele rechtsbescherming en bescherming van de integriteit van de strafrechtsbedeling
Delikt en Delinkwent 20-09-2016 Miscommunicatie tussen strafrechter en wetgever als bijzonder onderdeel van de dialoog in het strafrecht
Delikt en Delinkwent 28-01-2016 Herstelbemiddeling en mediation in het strafrecht. Een nieuw hoofdstuk
Delikt en Delinkwent 30-11-2015 Het project ĎModernisering Wetboek van Strafvorderingí vergeleken met het onderzoeksproject ĎStrafvordering 2001í
Delikt en Delinkwent 31-05-2015 Het alcoholslot op slot in het Nederlandse strafrecht en bestuursrecht
Delikt en Delinkwent 01-03-2014 Aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces: naar een adviesrecht omtrent Ďde vragen van artikel 350í?
Delikt en Delinkwent 21-10-2013 Papieren werkelijkheid. Het zittingsprocesverbaal in strafzaken (oratie Utrecht)
Delikt en Delinkwent 21-09-2013 Van coffeeshop naar drugscafť? Enkele voetnoten bij de slepende discussie over het huidige Nederlandse drugsbeleid
Delikt en Delinkwent 05-02-2013 Deetman, Samson, Korver en Brenninkmeijer: 'Umwertung der Werte'
Ars Aequi 11-09-2012 Slachtofferrechten in het strafproces: drie stapjes naar voren en een stapje terug?
Delikt en Delinkwent 11-07-2012 Consistentie en differentiatie: ondermaatse prestaties in de strafrechtsketen
Delikt en Delinkwent 29-11-2011 De Arabische lente, internationaal strafrecht en het Internationaal Strafhof
Delikt en Delinkwent 29-03-2011 Toegang tot het strafrecht - een slachtofferperspectief
Delikt en Delinkwent 24-09-2010 Berechting en bestraffing van witte boordencriminelen in Nederland
Delikt en Delinkwent 29-04-2010 Probleemoplossing door voortschrijdende wetgeving in het strafrecht?
Delikt en Delinkwent 27-02-2010 Wijziging van het sanctiestelsel, wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis
Delikt en Delinkwent 28-05-2009 Sluipende uitholling van strafrechtelijke uitgangspunten. De bijzondere plaats van de taakstraf?
Delikt en Delinkwent 18-12-2008 Strafrechtelijk stromenland in 2008
Delikt en Delinkwent 17-11-2008 Deskundigen in de aanval. Het strafrecht in de verdediging?
Ars Aequi 07-11-2008 Over leermeester en leerling: het gildestelsel binnen de universiteit van Leiden aan het eind van de twintigste eeuw
Delikt en Delinkwent 31-05-2008 G. Sluiter, Het internationaal strafprocesrecht. De geboorte van een rechtsgebied
Delikt en Delinkwent 31-05-2008 In memoriam prof. mr. A.L. Melai (1918-2008)
Delikt en Delinkwent 31-03-2008 De ene vrijspraak is de andere niet. Over schuld en onschuld in het systeem van het Nederlandse strafprocesrecht
Delikt en Delinkwent 26-02-2008 Slachtoffers van misdrijven in het recht en in de victimologie. Verslag van een intellectuele zoektocht.
Delikt en Delinkwent 12-09-2007 De doodstraf voor Saddam Hussein. Een aanzet tot juridische duiding
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 16-06-2007 Hoge Raad, 18-04-2006, 00465/05 E
JustitiŽle Verkenningen 21-05-2007 Victimologie. Voorgeschiedenis en stand van zaken
JustitiŽle Verkenningen 21-05-2007 Het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure. De implementatie van het Europees Kaderbesluit
Delikt en Delinkwent 01-02-2007 Het nieuwe beleidsplan van het openbaar ministerie: perspectief op 2010
Nederlands Juristenblad 13-10-2006 Geen rechterlijk bevel tot wetgeven, of toch...?
Delikt en Delinkwent 22-06-2006 Evaluatie van afgesloten strafzaken en de offensieve rol van de strafbalie
Delikt en Delinkwent 26-10-2005 Jury en andere vormen van lekenrechtspraak. Over onbehagen, legitimiteit, onderbuik en cultuur
Delikt en Delinkwent 14-04-2005 Over toeval in het wetgevingsdebat over strafprocesrecht: de uitbouw van een contradictoire gedingstructuur in strafzaken
Delikt en Delinkwent 15-10-2004 Voorlopige hechtenis in de fase van het hoger beroep.