Auteur R.A.A. Duk
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-01-2022 Werkt de WWZ?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-11-2020 Ontslag in tijden van Corona
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-04-2020 De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2019: hoeveel politiek?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2020 Opvolgend werkgeverschap
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-10-2019 Het statistisch verschil tussen Amsterdam en Den Bosch
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-10-2019 Cumulatie van ontslaggronden. Deel II: de Eerste Kamer
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 13-10-2019 Redactionele signalen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-07-2019 De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2018: de storm barst los
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-07-2019 Bezoldiging van bestuurders
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2018 Beatrix Ruf en het ontslagrecht
ArbeidsRecht 12-11-2018 “Een zekere mate van beoordelingsruimte”, en het bewijsrecht bij de beoordeling van een “redelijke grond” voor ontslag
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-10-2018 De prijs van het arbeidsrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 Cumulatie van ontslaggronden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-08-2018 De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2017: armoe troef?
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 10-06-2018 Redactionele signalen
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 17-05-2018 Redactionele signalen
Arbeidsrechtelijke Annotaties 13-09-2017 Eerst Enerco en Amsta, en nu de praktijk
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2017 Een Europees evenwicht herijkt?
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 01-06-2017 Redactionele signalen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 09-05-2017 De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2016: van zaken die er wel en niet toe doen
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 27-04-2017 Redactionele signalen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-01-2017 Zijn minderheden ‘more equal’? Part two
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-10-2016 Redelijke gronden: een Procrustesbed?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-10-2016 Een jaar Wwz: een wonderkind of een total loss?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-08-2016 Arbeidsrechtspraak en politiek
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 De Raad van State, arbeidsrecht en wetgeving
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 Klokkenluiders in perspectief
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-05-2016 De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2015: stilte voor de storm?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-10-2015 Obamacare en (Amerikaanse) wetsuitleg
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2015 Het ontslagrecht van de WWZ. De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2015 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: een rustjaar
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-03-2015 “Minder, minder, minder”? Over verlaging van beloningen en zo
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 15-12-2014 Redactionele signalen
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 19-11-2014 Redactionele signalen
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-10-2014 Redactionele signalen
Ondernemingsrecht 14-10-2014 Hoge Raad 04-04-2014
Arbeidsrechtelijke Annotaties 23-05-2014 Hoe uniform is uniform?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2014 De Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2013: multum, sed non multa
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 Drucker, Levenbach en het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-03-2014 Art. 7:669 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: de rechter als bureaucraat
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-01-2014 Zijn minderheden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-12-2013 Gecombineerde bespreking
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-10-2013 Naschrift bij reactie op R.A.A. Duk, De 'exceptie-Timmerman' en de functioneel directeur, TRA 2013/67
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-08-2013 De 'exceptie-Timmerman' en de functioneel directeur
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-06-2013 De polder wast witter?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-06-2013 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: hoe vindt de cassatierechter het arbeidsrecht?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-05-2013 G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgelijk recht. Bijzondere overeenkomsten. Arbeidsovereenkomst (Deel 7-V), Deventer: Kluwer 2012
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-02-2013 De ontslagpraktijk van het UWV
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-11-2012 Obamacare en het (Amerikaanse) constitutionele recht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-11-2012 Wetenschappelijkheid en Creativiteit door Rechtsvergelijking
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-07-2012 Het Kunduz-akkoord en het ontslagrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-05-2012 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: van einde en begin
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-04-2012 De Hoge Raad en het ontslag met wederzijds goedvinden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-07-2011 Cassatierechter en arbeidsovereenkomstenrecht: van zaken die er wel en niet toe doen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-03-2011 Het ontslagrecht: een vierjarig bestand?
Ondernemingsrecht 27-01-2011 Wetsvoorstel 32 512: van excessieve bonussen en ander ongerief
Arbeidsrechtelijke Annotaties 20-12-2010 Een uitgelezen uitgever geeft vooral geld uit - OK 27 mei 2010, LJN BM5928, JAR 2010/181
ArbeidsRecht 31-08-2010 Ontbinding, opzegging en de bijbehorende vergoedingen: shall the twain ever meet?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 14-06-2010 De arresten van 27 november 2009 en 12 februari 2010 en de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters: wie heeft gelijk?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 09-06-2010 Art. 14 Wet CAO, incorporatie en driekwart dwingend recht
Maandblad voor Vermogensrecht 31-05-2010 Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht en De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een rechtsvergelijkend onderzoek. Proefschrift van mr. H.JW. Alt
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-04-2010 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: een mager jaar met een daverende finale
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-02-2010 Welke toekomst heeft de medezeggenschap?
Arbeidsrechtelijke Annotaties 22-12-2009 Over Getuigenschrift en zo. 100 jaar Wet op de arbeidsovereenkomst.
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-08-2009 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: van 'ius in causa positum' en 'hard and fast rules'
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-06-2009 Bespreking van Scholing in het sociaal recht van G.J.J. Heerma van Vos (red.)
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2009 Verlaging en maximering: de ontslagvergoeding aan banden?
Nederlands Juristenblad 30-01-2009 Licht over de kantonrechtersformule - Is ook de 'B' van de Aanbevelingen variabel?
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 18-12-2008 Grensgevallen in het medezeggenschapsrecht
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 27-05-2008 Kennelijk onredelijk: radeloos, redeloos en reddeloos?
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 22-02-2008 Actualiteiten in het CAO-recht
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-09-2007 E.G. van Arkel, A Just Cause for Dismissal in the United States and the Netherlands
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-09-2007 M.S. Wirtz, Collisie tussen cao's en mededingingsrecht
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 23-02-2007 Het einde van de discussie over het ontslagrecht?
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 24-10-2006 (1886-) 1946-2006 (-2006)
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 10-10-2006 J.J.M. Sluijs, Gereguleerd marktwerking van socialezekerheidsregelingen. Het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 15-08-2006 Het incorporatiebeding en art. 7:613 BW
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 10-04-2006 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: in Den Haag weinig nieuws
Ondernemingsrecht 16-02-2006 Rechtbank Breda, 04-11-2005, 05 / 3329 BESLU VV
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 24-01-2006 Wijzigingen in het ontslagrecht: van bergen en muizen
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 20-05-2005 Van WOR naar WMW
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 20-05-2005 Van hetzelfde laken een pak. Maar past het? Het advies- en beroepsrecht en het instemmingsrecht ingevolge de Wet op de ondernemingsraden en het voorstel voor de Wet medezeggenschap werknemers
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-03-2005 De komende (?) participatiemaatschappij en het arbeidsrecht
Ondernemingsrecht 16-12-2004 Van WOR naar WMW: eenvoudiger en toegankelijker?
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 01-12-2004 Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: van sterren, lijnen en stippen