Auteur R. Malewicz
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 29-12-2022 Kroniek straf(proces)recht 2022
Boom Strafblad 14-07-2022 Europese samenwerking in strafzaken: in dubio contra reo
Advocatenblad 31-12-2021 Kroniek Straf(proces)recht 2021
Advocatenblad 23-03-2020 'Massievhulp nodig voor sociale advocatuur'
Advocatenblad 05-12-2019 Kroniek Formeel strafrecht
Advocatenblad 05-12-2019 Kroniek Materieel strafrecht
Advocatenblad 28-12-2018 Kroniek Formeel strafrecht
Advocatenblad 28-12-2018 Kroniek Materieel Strafrecht
Advocatenblad 27-12-2017 Kroniek Formeel strafrecht
Advocatenblad 15-12-2016 Kroniek Formeel strafrecht 2016
Advocatenblad 15-12-2016 Kroniek materieel strafrecht 2016
Advocatenblad 13-12-2015 Kroniek Formeel strafrecht
Advocatenblad 07-01-2015 Kroniek Formeel strafrecht 2014
Advocatenblad 25-04-2013 Wet met grote risico's
Advocatenblad 20-12-2012 Kroniek strafprocesrecht
Advocatenblad 04-12-2012 Kroniek strafprocesrecht; 2011-2012 deel I
Advocatenblad 01-07-2011 Lik op stuk heeft schaduwkanten - In het vorige Advocatenblad vertelde de nieuwe OM-topman Herman Bolhaar dat hij werk wilde maken van het lik-op-stukbeleid, en dat hij het strafrecht niet ziet als ultimum remedium. Twee advocaten reageren.
Advocatenblad 01-07-2011 Kroniek strafprocesrecht * kroniek 2010-2011 - Deel II
Advocatenblad 10-06-2011 Kroniek strafprocesrecht * kroniek 2010-2011 - Deel I
Advocatenblad 04-02-2011 Meer rechten voor slachtoffer in strafproces
Advocatenblad 18-06-2010 Kroniek strafprocesrecht deel 2. 2009-2010
Advocatenblad 28-05-2010 Kroniek Strafprocesrecht
Advocatenblad 10-07-2009 Richtinggevende arresten beantwoorden niet alle vragen
Advocatenblad 19-12-2008 'U kunt er nu niet bij' is niet langer acceptabel
Advocatenblad 11-07-2008 Herijking 'redelijke termijn' ondermijnt rechtspositie verdachte
Advocatenblad 13-07-2007 Zinloze haast niet langer nodig. Appelschriftuur in strafzaken (2)
Advocatenblad 20-10-2006 Zinloze haast: Appelschriftuur in strafzaken
Delikt en Delinkwent 15-11-2004 De nieuwe Overleveringswet