Auteur M.A.M. Dieperink
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 13-07-2022 Wordt wetgeving de bottleneck van ons klimaat- en energiebeleid?
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-02-2022 FinanciŽle participatie en 50% lokaal eigendom in energieprojecten: Van symboolpolitiek naar een wettelijke norm?
Bouwrecht 07-05-2021 Energieprojecten in de diepe ondergrond: aanwijzingen voor een slagvaardiger juridisch kader
Nederlands Juristenblad 11-02-2021 Klimaat- en energiewetgeving: zonder visie geen transitie
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-10-2020 De nieuwe Warmtewet. Marktordening op het grensvlak van het energie- en omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-11-2019 De toekomst van geothermie in Nederland
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-03-2019 Hoge Raad 05-01-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2018 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26-04-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-05-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 22-02-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-05-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 29-02-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 07-07-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 13-05-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 13-05-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2015 Betere investeringskansen voor windenergie op zee? (II). Een analyse van de tenderregeling voor de Borssele-kavels
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-02-2015 Betere investeringskansen voor windenergie op zee? (I)
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-12-2014 College van Beroep voor het bedrijfsleven 20-05-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-12-2014 Raad van State 09-04-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-08-2014 College van Beroep voor het bedrijfsleven 29-08-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-01-2014 Raad van State, 02-10-2013, 2013000164/1/A2
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2013 Schaliegas in Nederland
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2013 Hoge Raad, 14-06-2013, 11/05731
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-07-2013 Raad van State, 06-02-2013, 201205387/1/A2
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2013 Toetsversie Omgevingswet: overzicht en aanbevelingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-03-2012 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27-09-2011, HD 200.051.566
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2011 De ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied versterkt - Het Limburgse kwalitietsbeleid en de effectuering daarvan met de Wro
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2010 Handvatten voor een dwingend vereveningsinstrument, het mes erin!
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 Rechtbank Roermond, 05-08-2009, 89898 / HA ZA 08-765
Vastgoedrecht 18-02-2009 Bovenplanse verevening. Door de toepassing van afdeling 6.4 van de Wro en verhandelbare ontwikkelingesrechten
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-02-2009 Verhandelbare ontwikkelingsrechten. Een Amerikaans instrument in Nederlands perspectief
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 29-04-2008 De (ver)huurder en besluiten van de overheid