Auteur S.E. Zijlstra
Tijdschrift Aflevering Artikel
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 25-04-2023 Michiel Scheltema, onvermoeibaar voorvechter van een werkbaar en rechtvaardig bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-03-2023 Rechtsbescherming: hoe regel je dat (niet)? De bijzondere wet en het systeem van rechtsingang en bestuursprocesrecht van de Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 Didam en de wetgever
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-11-2021 De zomeruitspraken over de bezwaar- en beroepstermijn
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-03-2021 Lessen uit de toeslagenaffaire
Jurisprudentie Bestuursrecht 30-12-2019 Het materiële systeem van de Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2019 Arbitrage in het bestuursrecht: er is ruimte (maar niet veel)
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2019 Onafhankelijke ondergeschikten
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2018 Publiekrecht of privaatrecht: naar een level playing field
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-08-2018 De toekomst van het bestuursrecht: ontstatelijking?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-09-2017 De Awb en de bijzondere wet
Nederlands Juristenblad 23-03-2017 Strafrechtelijke vervolging van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen - Hoe nu verder?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 01-12-2016 Burgerlijke rechter, bestuursrechter en de burger
RegelMaat 31-12-2015 Rechtseenheid: concepten, motieven, actoren en instrumenten
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2015 De negatieve lijst bij de Awb: het rariteitenkabinet van het bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-04-2015 E.M.H. Hirsch Ballin, Dynamiek in de bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-03-2015 De tegemoetkoming geregeld
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2014 De maakbare overheid
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2014 Nog meer finaliteit
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-11-2013 Het zwarte gat van de integriteit
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2012 Naar een dekkend stelsel van onafhankelijke rekenkamers
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-11-2011 De facto delegatie: waar liggen de grenzen?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2011 Het wetsvoorstel Aanpassing bestuursprocesrecht (en de Awb) wetstechnisch bekeken
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-03-2011 Sanering van specifiek toezicht en revitalisering van generiek toezicht: Reculer pour mieux sauter?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-11-2010 Vloeibaar bestuur? Voorstellen voor reorganisatie van de rijksdienst en de Grondwet
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 30-01-2010 Hoge Raad, 07-07-2009, 07/10124
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-11-2009 Van de gelegenheid is gebruikgemaakt ... Misbruik van bevoegdheid door en onder de Crisis- en herstelwet
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-01-2009 Burgerplichten en burgerlasten in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-01-2008 De APV gedereguleerd?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2007 Twintig jaar NTB: plus ça change, plus c'est la même chose
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2007 Bestuursakkoorden: nog geen stap verder
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-11-2006 De Wet handhaving consumentenbescherming: wel een andere overheid, maar een iets minder bruikbare rechtsorde
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2006 Herziening bestuursprocesrecht ter tafel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-09-2006 Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-11-2005 Verwachting
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-08-2005 Rechtbank Roermond, 28-02-2005, 04/1558 WVG RV
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-08-2005 Rechtbank Rotterdam, 18-05-2005, 04/2887, 04/2888, 04/2889, 04/2901, 04/2968, 04/3147, 04/3397 en 05/358 BESLU
Gemeentestem 26-02-2005 Reactie op de column Op-recht bekeken, 'Christofori en de gemeentelijke verordeningen' van prof. mr. W. Konijnenbelt, Gst. 2004, 205. Om de kwaliteit van decentrale regelgeving
Nederlands Juristenblad 22-10-2004 Weg met de zelfstandige bestuursorganen?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-10-2004 Verwachting: Besturen door de rechter.