Auteur H.J.M. Besselink
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 28-12-2020 Geen beroep meer tegen gedoogbeslissingen. Hoe nu verder?
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 29-06-2018 Gedragscode deskundigen bij de Afdeling bestuursrechtspraak: onnodig en onverstandig verbod op concept-rapportage
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2017 Integratie als keuze: het projectbesluit voor waterschappen in de nieuwe Omgevingswet
Milieu & Recht 26-09-2017 Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-07-2015 Een algemene nadeelcompensatieregeling, ook in het omgevingsrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-07-2013 Rechterlijke fusie als kans voor doelmatige en snelle rechtspraak
Gemeentestem 29-08-2009 Luchtkwaliteit. Weer nieuwe regels; het kader compleet!
Juridische Berichten voor het Notariaat 01-08-2008 Nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht
Gemeentestem 20-10-2007 Luchtkwaliteit. De finale?
Gemeentestem 26-08-2006 Luchtkwaliteit. Een tussenstand
Gemeentestem 23-07-2005 Luchtkwaliteit. Nieuwe ronde, nieuwe kansen