Auteur A.R. Neerhof
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2022 De mogelijkheden van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging om bij te dragen aan de verduurzaming van de woningbouw
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2022 Geen wettelijk verankerde rol van erkende technische toepassingen: een gemiste kans?
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2021 Circulair bestemmen onder de Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 16-04-2021 Regionale Energiestrategie: juridisch instrumentarium en bestuurlijke praktijk
Nederlands Juristenblad 24-02-2021 De gezonde voedselomgeving - Juridische (on)mogelijkheden voor gemeenten
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-11-2019 Op weg naar uniformering van bouwtechnische energieprestaties en een integrale benadering?
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-03-2018 HvJ EU 27-10-2016, C-613/14
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 15-10-2017 Gebruik van normalisatie door de Europese en de Nederlandse overheid:een rechtsstatelijke en democratische blik
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 Kwaliteitsborging voor het bouwen 2.0: nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-03-2017 Weinig ruimte voor private keurmerken onder de Verordening bouwproducten (Deel II). Hoe marktdeelnemers beperkingen worden opgelegd
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-02-2017 Weinig ruimte voor private keurmerken onder de Verordening bouwproducten (Deel I) . Hoe marktdeelnemers beperkingen worden opgelegd
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-09-2016 Het belang van de feiten. De Haagse pilot kwaliteitsborging voor het bouwen
RegelMaat 20-07-2016 Private kwaliteitsborging als wetgevingsvraagstuk
Nederlands Juristenblad 06-03-2015 Consultatiewetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (2014) - Laat verwachtingen geen bron voor teleurstellingen zijn
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-07-2013 Raad van State, 20-03-2013, 201207503/1/R2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-07-2013 Raad van State, 06-02-2013, 201008516/1/R1 en 201201618/1/R1
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2012 Hoge Raad, 22-06-2012, 11/01017
Jurisprudentie in Nederland 14-07-2012 Raad van State, 21-03-2012, 201100548/1/R2 en 201100550/1/R2
Jurisprudentie Bestuursrecht 26-05-2012 Raad van State, 21-03-2012, 201100548/1/R2 en 201100550/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-03-2011 Raad van State, 02-02-2011, 201002804/1/H1
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2011 Gerechtshof 's-Gravenhage, 16-11-2010, 200.029.693/01 en 200.031.136/01
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 10-09-2010 Het NEN-normenfeuilleton
Gemeentestem 12-12-2009 Rechtbank Amsterdam, 27-10-2009, AWB 09/532 VEROR
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2009 De juridische status en bekendmaking van de NEN-normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst. De wetgever aan zet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-04-2009 De stand van de professionalisering van de milieuhandhaving
Jurisprudentie Bestuursrecht 07-02-2009 Raad van State, 26-11-2008, 200802058/1
Tijdschrift voor Bouwrecht 29-01-2009 Naschrift; De Grondexploitatiewet versus de Onteigening
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-11-2008 Kostenverhaal en locatie-eisen op grond van de Grondexploitatiewet: plus ca change, plus c'est la mÍme chose
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18-04-2008 Hoge Raad, 13-07-2007, C05/232HR
Gemeentestem 09-06-2007 Raad van State, 21-12-2005, 200402159/1
Gemeentestem 19-05-2007 Raad van State, 08-11-2006, 200602049/1
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16-04-2007 Aansprakelijkheden en draagplichten als een vergunninghouder conform de vergunning handelt: wie is de pineut?
Gemeentestem 10-03-2007 Raad van State, 27-07-2005, 200408229/1
Gemeentestem 24-02-2007 Raad van State, 19-07-2006, 200600217/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-02-2007 Raad van State, 20-09-2006, 200510548/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2006 Raad van State, 07-06-2006, 200507087/1
Jurisprudentie Bestuursrecht 10-03-2006 Centrale Raad van Beroep, 15-12-2005, 04/960 WW
Journaal bestuursrecht 12-09-2005 De nieuwe 'beginselplichtformule' voor handhaving: oude wijn in een nieuwe fles?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-05-2005 Raad van State, 16-03-2005, 200404021/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-04-2005 Raad van State, 12-01-2005, 200402061/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-03-2005 Raad van State, 03-12-2003, 200300758/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2004 Raad van State, 24-12-2003, 200301115/1