Auteur R.H.W. Frins
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-05-2023 Het woningtekort en het stikstofprobleem: Twee vliegen in één klap slaan met modulair bouwen en flexwoningen?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-04-2023 Raad van State 02-11-2022
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 De alternatieve voorbereidingsprocedure van Pakkert & Ypinga: a shot in the dark? Bespreking van het preadvies “Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht: too little, too late?”
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-11-2022 Raad van State 20-07-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-08-2022 HvJ EU 22-02-2022, C-300/20
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-08-2022 Rechtbank Noord-Holland 22-04-2022
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 19-05-2022 Een Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-04-2022 Raad van State 26-01-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-04-2022 Raad van State 24-11-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-03-2022 Raad van State 20-10-2021
Milieu & Recht 24-12-2021 Van Nevele naar Delfzijl en verder
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-09-2021 Raad van State 20-01-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-09-2021 Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-09-2021 Raad van State 20-01-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2021 Raad van State 31-03-2021
Milieu & Recht 28-07-2021 Anders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-06-2021 Het arrest Varkens in Nood en de ruimhartige uitleg van de Afdeling nader beschouwd
EHRC Updates 16-03-2021 EHRM, 16-02-2021, 19732/17
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2021 Gloort er licht aan het einde van de stikstoftunnel? Een analyse van het wets- voorstel stikstofreductie en natuurverbetering
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-10-2020 HvJ EU 25-06-2020, C-24/19
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-09-2020 Raad van State 06-05-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-08-2020 Raad van State 22-04-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 De Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur nader beschouwd
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-04-2020 Raad van State 24/12/2019, 201802133/1/R1
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-03-2020 Trekt de Spoedwet aanpak stikstof ontwikkelingen weer vlot?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-02-2020 Rechtbank Oost-Brabant 19-08-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-11-2019 Raad van State 24-07-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-08-2019 De PAS-uitspraken van de Raad van State. Van programma op krediet naar programma in diskrediet? (Deel II)
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-07-2019 De PAS-uitspraken van de Raad van State. Van programma op krediet naar programma in diskrediet? (Deel I)
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2019 Raad van State 03-04-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2019 Raad van State 10-04-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-05-2019 Het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Enkele aspecten nader beschouwd
Jurisprudentie in Nederland 14-04-2019 HvJ EU 07-11-2018, C-293/17, C-294/17
Jurisprudentie Bestuursrecht 30-12-2018 HvJ EU 07-11-2018, C-293/17 en C-294/17
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Het PAS-arrest van het Hof van Justitie EU. Toch niet alleen maar kommer en kwel?
Tijdschrift voor Bouwrecht 22-11-2018 Het onderscheid tussen mitigatie en compensatie anno 2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-10-2018 De Brabantse beleidsregels PAS: goed voorbeeld doet goed volgen?
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 HvJ EU 07-06-2018, C-671/16
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 De ADC-toets als reddingsvest voor het PAS? Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Conclusie van advocaat-generaal Kokott
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-06-2018 Reactie: De Natura 2000-plan- toets: een noodzakelijk kwaad?!
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-05-2018 HvJ EU 12-04-2018, C-323/17
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-04-2018 Raad van State 27-12-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2018 Raad van State 09-03-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-02-2018 Raad van State 20-12-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-01-2018 HvJ EU 19-10-2017, C‑281/16
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2017 Raad van State 11-10-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-10-2017 Raad van State 23-08-2017
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 HvJ EU 26-04-2017, C-142/16
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-07-2017 PAS op de plaats….en nu?
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 PAS op de plaats…. en nu? (Deel I)
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2017 Raad van State 29-03-2017
Gemeentestem 16-02-2017 Het besluitloze karakter van een melding in het kader van het PAS
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-02-2017 Raad van State 28-12-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-11-2016 Raad van State 14-09-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-10-2016 Het arrest Orleans e.a.: het PAS en natuurmaatregelen veroordeeld tot de brandstapel?
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 Raad van State 27-01-2016
Gemeentestem 22-04-2016 HvJ EU 14-01-2016, C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10
Tijdschrift voor Bouwrecht 08-03-2016 Raad van State 25-11-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-12-2015 Raad van State 14-10-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-10-2015 Raad van State 15-04-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2015 Raad van State 18-02-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-03-2015 Het onderscheid tussen mitigatie en compensatie: alea iacta est?
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-12-2014 Raad van State 29-10-2014
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-07-2014 Raad van State 16-04-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2014 HvJ EU 15-05-2014, C-521/12
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2014 Het onderscheid tussen mitigatie en compensatie: een strohalm?
Milieu & Recht 15-03-2014 Reactie op 'Over bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998. Wetgeving en jurisprudentie rond bestaand gebruik, bestaande rechten, projecten en andere handelingen'
Jurisprudentie Bestuursrecht 23-12-2013 Raad van State, 30-10-2013, 201203812/1/R2 en 201203820/1/R2
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 05-11-2013 Natuurbescherming
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-10-2013 Raad van State, 19-06-2013, 201200593/1/R2, 201205887/1/R2 en 201300402/1/R2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-09-2013 Raad van State, 06-03-2013, 201108498/1/R4
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-09-2013 Raad van State, 06-03-2013, 201113007/1/A4
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-02-2013 Raad van State, 07-11-2012, 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2012 Rechtbank 's-Gravenhage, 03-10-2012, 397828 / HA ZA 11-1965
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-10-2012 Raad van State, 25-04-2012, 201105573/1/A4 en 201105587/1/A4
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-08-2012 Het voorstel tot wijziging van de salderingsregeling van art. 19kd Nbw 1998. Pleister op de wonden?
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2012 Raad van State, 22-02-2012, 201010623/1/R3
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2012 Raad van State, 18-04-2012, 201003985/1/A4
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2012 Gastcolum - Ruimtelijke ontwikkelingen en ecologie. Koek en ei?
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2012 Raad van State, 23-11-2011, 201110350/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-12-2011 Reactie op E.J. Snijders-Storm, 'Compenseren! En dan?, Borging van mitigerende en compenserende maatregelen in het kader van Natura 2000' (TBR 2011/163, p. 900)
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-11-2011 Raad van State, 07-09-2011, 201003301/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-10-2011 Raad van State, 24-08-2011, 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2010 Raad van State, 21-07-2010, 200902644/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2010 Raad van State, 31-03-2010, 200903784/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2010 Raad van State, 07-10-2009, 200808068/1/M2
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2010 Raad van State, 16-12-2009, 200900916/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-12-2009 Raad van State, 07-10-2009, 200807110/1/R2
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-11-2009 Raad van State, 31-08-2009, 200902644/2/R2