Auteur A.E.M. Leijten
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 14-04-2023 Redactioneel
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 21-10-2022 Toetsen of niet toetsen, thatís the question - Bespiegelingen op de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Snijders over evenredigheidstoetsing en de wet in formele zin
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 11-03-2022 Over proportionaliteit gesproken. De opinie van de VenetiŽcommissie over de toeslagenaffaire, en waarom we het ook over grondrechten moeten hebben
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 29-07-2021 Naar een stabielere positie van de Nederlandse rechter in een veranderd grondrechtenlandschap
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 13-04-2021 Morrelen aan de rechtsstaat
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 30-09-2020 Het nieuwe 91(2)-beleid van de Afdeling in een mensenrechtelijk licht
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 30-04-2020 II. Het recht op een rechtvaardiging en hoe de Hoge Raad in Urgenda de bescherming van fundamentele rechten serieus neemt
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 26-04-2019 Centrale Raad van Beroep 03-01-2019
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 01-04-2019 De Urgenda-zaak als mensenrechtelijke proeftuin?
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 22-03-2019 Centrale Raad van Beroep 03-01-2019
European Human Rights Cases 14-09-2018 EHRM, 29-05-2018, 50101/12
European Human Rights Cases 12-08-2018 EHRM, 26-04-2018, 48921/13
European Human Rights Cases 05-12-2017 EHRM, 05-09-2017, 78117/13
European Human Rights Cases 27-09-2017 HvJ EU 13-06-2017, C-258/14
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-06-2017 EHRM, 13-12-2016, 53080/13
European Human Rights Cases 06-04-2017 EHRM, 13-12-2016, 53080/13
RegelMaat 29-08-2016 De invloed van niet-rechtstreeks werkende grondrechtelijke verdragsbepalingen en de wetgever
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-06-2016 Eigendomsrechten en proportionaliteit: Toetsing aan Artikel 1 Eerste Protocol EVRM in het socialezekerheidsrecht
European Human Rights Cases 06-04-2016 EHRM 15-12-2015, 78117/13
European Human Rights Cases 31-12-2015 EHRM 01-09-2015, 13341/14
Uitspraken Sociale Zekerheid 12-11-2015 Centrale Raad van Beroep 28-08-2015
European Human Rights Cases 16-04-2015 EHRM 10-02-2015, 53080/13
European Human Rights Cases 05-10-2014 EHRM 12-06-2014, 14717/04
European Human Rights Cases 25-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-10-2013, 52943/10
European Human Rights Cases 07-10-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-06-2013, 48609/06
European Human Rights Cases 15-08-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-05-2013, 66529/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-02-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-10-2012, 34880/12
European Human Rights Cases 30-01-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-10-2012, 34880/12
European Human Rights Cases 16-11-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-07-2012, 61654/08
European Human Rights Cases 03-01-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-09-2011, 56328/07
European Human Rights Cases 05-04-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-02-2011, 6268/08
European Human Rights Cases 04-03-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-12-2010, 12853/03