Auteur T. Barkhuysen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 14-11-2023 Het privaatrecht als vangnet voor het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-11-2023 Evenredigheidstoetsing van overheidshandelen: de winst- en verliesrekening per 2023
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-09-2023 Rechtbank Noord-Holland 26-04-2023
Nederlands Juristenblad 07-09-2023 De blinde vlek in klimaatzaken
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 21-07-2023 Gerechtshof Den Haag 20-12-2022
Nederlands Juristenblad 24-06-2023 Adequate (nood)opvang van asielzoekers: niet onmogelijk
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-05-2023 Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG
Nederlands Juristenblad 02-05-2023 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 31-03-2023 De hobbelige weg naar een open overheid
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-03-2023 EHRM, 30-08-2022, 46564/15
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-03-2023 EHRM, 14-06-2022, 41892/19
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 10-03-2023 O jee of holadijee? 10 jaar bestuursrechtelijke A-G vanuit het perspectief van de advocatuur
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-02-2023 EHRM, 07-07-2022, 3269/18
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2023 EHRM, 28-04-2022, 78836/16
Nederlands Juristenblad 02-02-2023 Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-01-2023 EHRM, 19-05-2022, 50824/21
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-01-2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 14-12-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2023 HvJ EU 14-07-2022, C-274/21
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 25-01-2022
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 15-01-2023 Rechtbank Den Haag 06-09-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-01-2023 EHRM, 05-07-2022, 70133/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-01-2023 Raad van State 15-12-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-01-2023 Rechtbank Amsterdam 17-05-2022
Nederlands Juristenblad 06-12-2022 Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog
Nederlands Juristenblad 29-09-2022 Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen
Advocatenblad 06-09-2022 ‘Rolrechters, doe niet zuinig over wat extra leestijd’: Limitering processtukken
Nederlands Juristenblad 30-06-2022 Abortus: (g)een zaak van grondrechten
Nederlands Juristenblad 06-05-2022 Als de bom valt
Nederlands Juristenblad 03-05-2022 Kroniek van het algemeen bestuursrecht: Over evenredigheid, evenredigheid en … evenredigheid.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2022 Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-02-2022 EHRM, 14-10-2021, 75031/13
Nederlands Juristenblad 24-02-2022 Naar een besluit-effectenrapportage als evenredigheidsbarometer
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2022 EHRM, 11-02-2021, 4893/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-02-2022 EHRM, 22-12-2020, 68273/14
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-02-2022 EHRM, 22-06-2021, 35751/20
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-01-2022 EHRM, 08-10-2020, 67334/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-01-2022 Centrale Raad van Beroep 21-09-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2022 EHRM, 01-07-2021, 56176/18
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-01-2022 Raad van State 30-06-2021
Nederlands Juristenblad 06-01-2022 Evenredige vertegenwoordiging van generaties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-01-2022 EHRM, 09-03-2021, 1571/07
Nederlands Juristenblad 10-11-2021 Toetsing aan de Grondwet: uitweg of uitvlucht?
Nederlands Juristenblad 09-09-2021 COVID-19-vaccinatieplicht: tijdig regelen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-08-2021 EHRM, 16-02-2021, 19732/17
Nederlands Juristenblad 11-06-2021 Ontvankelijk bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 05-05-2021 De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-04-2021 Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het algemeen bestuursrecht - Over evenredigheid, de behoefte aan maatwerk maar ook aan een effectieve en rechtszekere uitvoering
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-03-2021 Raad van State 01-04-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2021 EHRM, 08-09-2020, 37697/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-03-2021 EHRM, 26-05-2020, 48781/12
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-02-2021 HvJ EU 04-03-2020, C-10/18 P
Nederlands Juristenblad 24-02-2021 Handhaving van de AVG: de AP kan het niet alleen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-02-2021 EHRM, 25-06-2020, 52273/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-02-2021 EHRM, 26-03-2020, 44229/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-02-2021 EHRM, 07-05-2020, 43881/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-02-2021 Raad van State 29-04-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-01-2021 EHRM, 13-02-2020, 25137/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2021 Raad van State 02-12-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2021 Raad van State 02-12-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2021 Raad van State 02-12-2020
Nederlands Juristenblad 08-01-2021 Intelligent omgaan met lange processtukken
Nederlands Juristenblad 06-11-2020 75 jaar Verenigde Naties
Nederlands Juristenblad 09-09-2020 Grondwet ten onrechte monddood bij debat mondkapjesplicht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-08-2020 De amicus curiae in het bestuursrecht wettelijk verankerd: experimenteren maar!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-08-2020 Rechtbank Noord-Nederland 26-06-2020
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-07-2020 Raad van State 08-04-2020
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-07-2020 Raad van State 01-04-2020
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-07-2020 Raad van State 22-04-2020
Nederlands Juristenblad 11-06-2020 Betrouwbare landeninformatie voor eerlijke asielprocedures
Nederlands Juristenblad 26-04-2020 Naar een nieuwe inburgeringswet: vergeet de gedupeerden van het huidige stelsel niet
Nederlands Juristenblad 17-04-2020 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-03-2020 Hoge Raad 02-04-2019
Jurisprudentie voor Gemeenten 01-03-2020 Centrale Raad van Beroep 31-12-2019
Nederlands Juristenblad 28-02-2020 De Wet maatschappelijke ondersteuning als proeftuin voor integrale geschilbeslechting in het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-02-2020 Hoge Raad 21-12-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-02-2020 EHRM, 06-06-2019, 47342/14
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2020 EHRM, 17-07-2018, 5475/06
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2020 EHRM, 16-10-2018, 21623/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-01-2020 EHRM 06-11-2018, 76202/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-01-2020 College van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
Nederlands Juristenblad 16-01-2020 Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen te nemen
Jurisprudentie voor Gemeenten 17-11-2019 Rechtbank Den Haag 01-02-2019, AWB - 18 _ 7922
Nederlands Juristenblad 11-11-2019 Billijker bestuursrecht met minder formele rechtskracht
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-10-2019 Centrale Raad van Beroep 01-07-2019
Nederlands Juristenblad 20-09-2019 De kloof tussen stad en platteland: gekraai om niets?
Nederlands Juristenblad 20-06-2019 ‘Europa’ verankeren in de Nederlandse Grondwet?
Nederlands Juristenblad 01-05-2019 Artikel 23 Grondwet: struikelblok voor democratisch, rechtsstatelijk en inclusief onderwijs?
Nederlands Juristenblad 17-04-2019 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-03-2019 25 jaar Algemene wet bestuursrecht. Verschillende generaties over een jarige wet
Nederlands Juristenblad 26-03-2019 Stop het toppunt van juridisering: gedoogbeslissing moet appellabel zijn bij de bestuursrechter
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-03-2019 Raad van State 27-12-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2019 HvJ EU 06-11-2018, C-569/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2019 HvJ EU 06-11-2018, C-684/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2019 College van Beroep voor het bedrijfsleven 21-08-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-03-2019 HvJ EU 20-03-2018, C-537/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-03-2019 HvJ EU 20-03-2018, C-596/16
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-03-2019 HvJ EU 20-03-2018, C-524/15
Nederlands Juristenblad 05-03-2019 Is onze redelijke termijn ook de hunne?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-03-2019 Raad van State 21-02-2018
Nederlands Juristenblad 22-02-2019 Onderzoek naar Nederlands recht in de knel door internationalisering
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-02-2019 EHRM, 22-05-2018, 28621/15
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-02-2019 Hoge Raad 18-05-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-02-2019 EHRM, 24-04-2018, 55385/14
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 03-02-2019 Zorgplichten volgens de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: van Lindenbaum/Cohen via Kelderluik en Öneryildiz naar Urgenda?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2019 EHRM, 13-03-2018, 32303/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2019 Hoge Raad 26-01-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2019 EHRM, 26-04-2018, 48921/13
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2019 Raad van State 25-07-2018
Nederlands Juristenblad 15-01-2019 Waarborgen tegen ‘nepnieuws’
Computerrecht 31-12-2018 Raad van State 18-07-2018
Jurisprudentie voor Gemeenten 21-12-2018 Raad van State 31-10-2018
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-12-2018 Raad van State 03-10-2018
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-12-2018 Raad van State 03-10-2018
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-12-2018 Raad van State 24-10-2018
Nederlands Juristenblad 14-11-2018 Straatsburg en de rechtsbescherming van topsporters
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-10-2018 Centrale Raad van Beroep 05-02-2018
Nederlands Juristenblad 22-09-2018 Algemene overheidsbesluiten alleen nog digitaal publiceren?
Jurisprudentie voor Gemeenten 29-06-2018 Hoge Raad 04-05-2018
Nederlands Juristenblad 29-06-2018 Naar een volwaardig recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces onder het EVRM?
Nederlands Juristenblad 05-06-2018 Op weg naar beter opgeleide overheidsjuristen?
Gemeentestem 17-05-2018 Raad van State 27-12-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 01-05-2018 Raad van State 31-01-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-05-2018 HvJ EU 05-12-2017, C-42/17
Nederlands Juristenblad 23-04-2018 Het recht om fouten te maken
Nederlands Juristenblad 09-04-2018 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-03-2018 Raad van State 30-08-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-02-2018 Raad van State 28-06-2017
Nederlands Juristenblad 28-02-2018 De opmars van evenredigheid in het bestuursrecht
Jurisprudentie voor Gemeenten 26-02-2018 Rechtbank Midden-Nederland 28-11-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 26-02-2018 Raad van State 18-10-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-02-2018 EHRM, 19-09-2017, 35289/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-02-2018 Raad van State 24-05-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-02-2018 EHRM, 06-04-2017, 2229/15
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2018 Hoge Raad 24-02-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-01-2018 EHRM, 07-02-2017, 63898/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-01-2018 Hoge Raad 20-01-2017
Nederlands Juristenblad 20-01-2018 Naar een bredere kring van handhavers van bestuursrechtelijke normen?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-01-2018 EHRM, 06-11-2017, 43494/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-01-2018 Hoge Raad 16-12-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 26-12-2017 Raad van State 11-10-2017
Gemeentestem 19-12-2017 Hoge Raad 02-06-2017
Ondernemingsrecht 07-12-2017 De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?
Nederlands Juristenblad 10-11-2017 Gesubsidieerde rechtsbijstand als toetssteen voor de rechtsstatelijkheid van Rutte III
Jurisprudentie voor Gemeenten 22-10-2017 Raad van State 31-05-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 26-09-2017 Raad van State 07-06-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-09-2017 Raad van State 05-07-2017
Nederlands Juristenblad 13-09-2017 Meer aandacht in het onderwijs voor beeld als juridisch communicatiemiddel
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-07-2017 Raad van State 03-05-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 15-06-2017 Raad van State 29-03-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 15-06-2017 Rechtbank Den Haag 08-03-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2017 EHRM, 15-11-2016, 24130/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2017 Raad van State 29-03-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2017 Raad van State 29-03-2017
Nederlands Juristenblad 14-06-2017 Een wettelijke regeling voor publicatie van rechterlijke uitspraken op rechtspraak.nl
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2017 College van Beroep voor het bedrijfsleven 30-03-2017
Nederlands Juristenblad 27-04-2017 Professionele standaarden van de bestuursrechter
Nederlands Juristenblad 12-04-2017 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-03-2017 Raad van State 08-02-2017
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Raad van State 14-12-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Raad van State 28-12-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Raad van State 01-02-2017
Nederlands Juristenblad 01-03-2017 Is onze rechtsstaat Trump-proof?
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 10-02-2017 Hoge Raad 03-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-02-2017 Hoge Raad 14-10-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-02-2017 Centrale Raad van Beroep 13-09-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-02-2017 EHRM 31-05-2016, 37242/14
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2017 EHRM 21-04-2016, 46577/15
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2017 Rechtbank Den Haag 17-02-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-02-2017 Raad van State 14-12-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2017 College van Beroep voor het bedrijfsleven 15-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2017 Raad van State 09-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2017 EHRM 26-04-2016, 8602/09
Nederlands Juristenblad 18-01-2017 De verstadstatelijking van Nederland
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2017 EHRM 23-05-2016, 17502/07
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2017 Raad van State 13-07-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-01-2017 EHRM 08-11-2016, 18030/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-01-2017 EHRM 21-04-2016, 32913/03
Jurisprudentie voor Gemeenten 15-12-2016 Raad van State 02-11-2016
Uitspraken Sociale Zekerheid 08-12-2016 Raad van State 12-10-2016
Uitspraken Sociale Zekerheid 08-12-2016 Centrale Raad van Beroep 19-10-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 14-11-2016 Centrale Raad van Beroep 23-08-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-11-2016 HvJ EU 17-12-2015, C-419/14
Nederlands Juristenblad 13-11-2016 Bescherming van publieke belangen in de Airbnb-economie
Jurisprudentie voor Gemeenten 12-11-2016 Raad van State 27-07-2016
Nederlands Juristenblad 19-09-2016 Knelpunten bij de inzet van deskundigen in het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2016 Centrale Raad van Beroep 15-03-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-07-2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven 29-03-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 14-07-2016 Raad van State 26-04-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 25-06-2016 Raad van State 06-04-2016
Nederlands Juristenblad 01-06-2016 De Homo Digitalis als uitdaging voor het recht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-05-2016 EHRM 08-10-2015, 77212/12, ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-04-2016 Raad van State 16-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-04-2016 Raad van State 16-12-2015
Nederlands Juristenblad 27-04-2016 Behoorlijke omgang met schadeclaims door de overheid
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2016 Raad van State 16-03-2016
Nederlands Juristenblad 14-04-2016 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2016 EHRM 15-03-2016, 39966/09, ECLI:CE:ECHR:2016:0315JUD003996609
Gemeentestem 06-04-2016 HvJ EU 11-11-2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742
Jurisprudentie voor Gemeenten 04-04-2016 Raad van State 24-02-2016
Gemeentestem 14-03-2016 Raad van State 09-12-2015
Nederlands Juristenblad 03-03-2016 Redt Straatsburgse soepelheid de Rotterdamse vestigingsverboden?
Jurisprudentie voor Gemeenten 25-02-2016 Raad van State 13-01-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2016 EHRM 27-10-2015, 35399/05, ECLI:CE:ECHR:2015:1027JUD003539905
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-02-2016 EHRM 23-10-2014, 27785/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-02-2016 EHRM 23-10-2014, 54648/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2016 EHRM 12-05-2015, 29003/07
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2016 Centrale Raad van Beroep 30-09-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2016 EHRM 02-14-2015, 63629/10, 60567/10, ECLI:CE:ECHR:2015:0402JUD006362910
Jurisprudentie voor Gemeenten 28-01-2016 Rechtbank Noord-Nederland 16-12-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2016 EHRM 27-01-2015, 59552/08, ECLI:CE:ECHR:2015:0127
Nederlands Juristenblad 21-01-2016 Grenzen aan de privatisering van (uitkerings)fraudeonderzoek
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-11-2015 Raad van State 15-04-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-11-2015 Centrale Raad van Beroep 25-09-2015
Nederlands Juristenblad 12-11-2015 Inspraak en rechtsbescherming bij algemeen verbindende voorschriften
Nederlands Juristenblad 12-11-2015 Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet?
Jurisprudentie voor Gemeenten 02-11-2015 Raad van State 26-08-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-09-2015 Gerechtshof Den Haag 26-05-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-09-2015 Rechtbank Den Haag 03-06-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 14-09-2015 Hoge Raad 22-05-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2015 Raad van State 05-03-2015
Nederlands Juristenblad 02-09-2015 Informele bestuursrechtelijke rechtseenheidsvoorzieningen: lessen uit het verleden
Jurisprudentie voor Gemeenten 31-07-2015 Raad van State 03-06-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-06-2015 Raad van State 29-04-2015
Nederlands Juristenblad 17-06-2015 Een revolutie in het bestuursrecht?
Nederlands Juristenblad 03-05-2015 Onveilige bestuurlijke anti-terreurmaatregelen
Gemeentestem 20-04-2015 Raad van State 19-11-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-04-2015 Raad van State 18-03-2015
Nederlands Juristenblad 16-04-2015 Kroniek van het algemeen bestuursrecht - Over modernisering, digitalisering en Europeanisering
Uitspraken Sociale Zekerheid 15-04-2015 Centrale Raad van Beroep 13-02-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 15-04-2015 Centrale Raad van Beroep 13-02-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 14-04-2015 Rechtbank Overijssel 24-12-2014
Nederlands Juristenblad 04-04-2015 Negatief advies van het Hof van Justitie over de toetreding van de EU tot het EVRM - Na de euro-crisis, nu een grondrechtencrisis?
Nederlands Juristenblad 19-03-2015 Alcoholslot exit - Lessen voor nieuwe en ook oude gevallen?
Nederlands Juristenblad 06-03-2015 Parlement moet minder (stil) zwijgen bij sluiting, wijziging en opzegging van verdragen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2015 Raad van State 22-10-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-02-2015 Raad van State 01-10-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-02-2015 EHRM 02-10-2014, 15319/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-02-2015 EHRM 08-04-2014, 17120/09
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-02-2015 Raad van State 25-09-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-02-2015 EHRM 24-07-2014, 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, 62338/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-02-2015 Hoge Raad 27-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2015 EHRM 02-10-2014, 97/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-01-2015 EHRM 04-02-2014, 29907/07
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2015 Raad van State 11-06-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-01-2015 EHRM 17-12-2013, 49893/07
Jurisprudentie voor Gemeenten 22-01-2015 Raad van State 19-11-2014
Nederlands Juristenblad 15-01-2015 Naar een Europese Algemene wet bestuursrecht
Jurisprudentie voor Gemeenten 31-12-2014 Raad van State 08-10-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 30-12-2014 Raad van State 17-09-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-12-2014 EHRM 29-10-2013, 24935/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-11-2014 Rechtbank Rotterdam 25-09-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-11-2014 Rechtbank Den Haag 07-10-2014
Nederlands Juristenblad 23-11-2014 Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-10-2014 Raad van State 30-07-2014
Nederlands Juristenblad 02-10-2014 Remedies tegen misbruik van bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-09-2014 Raad van State 30-01-2013
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-08-2014 Raad van State 04-06-2014
Nederlands Juristenblad 01-07-2014 Toetsing van procesbeslissingen in het bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 11-06-2014 Constitutionele nood(zaak): noodrecht nader bezien - Bespreking preadvies prof. dr. H. Kummeling Recht in nood
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2014 Hoge Raad 28-03-2014
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-06-2014 De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het bestuursrecht: een actualisatie anno 2014
Nederlands Juristenblad 13-05-2014 Vreemdelingenadvocatuur: miljoenenbusiness of sterfhuis?
Jurisprudentie voor Gemeenten 08-05-2014 Raad van State 19-03-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 27-04-2014 Centrale Raad van Beroep 30-01-2014
Nederlands Juristenblad 21-04-2014 Kroniek van het algemeen bestuursrecht - Van toekomstmuziek, via terugblikken naar een tegengeluid
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2014 Raad van State 15-01-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 09-04-2014 Rechtbank Rotterdam 12-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-04-2014 Raad van State 29-01-2014
Nederlands Juristenblad 18-03-2014 Betere bestuursrechtelijke rechtsvorming met een amicus curiae?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-09-2013, 9765/09
Nederlands Juristenblad 24-01-2014 Herijking van waarborgen bij bestuurlijke sancties
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-06-2013, 65542/12
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-07-2013, 27126/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-04-2013, 37265/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-05-2013, 66529/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-11-2013 Centrale Raad van Beroep, 16-07-2013, 11/6860 WWB, 11/7061 WWB, 11/7063 WWB, 11/7064 WWB
Nederlands Juristenblad 22-11-2013 Nieuw procesrecht en 'deresponsabel' bestuur
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-11-2013 Centrale Raad van Beroep, 20-09-2013, 09/5274 WIA-T, 11/1991 WIA-T, 11-4601 WIA-T
Jurisprudentie voor Gemeenten 09-11-2013 Rechtbank Amsterdam 11-09-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-11-2013 Raad van State, 17-04-2013, 201207795/1/A3
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-11-2013 Raad van State, 20-03-2013, 201112448/1/T1/A3
Ars Aequi 15-10-2013 Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht?
Nederlands Juristenblad 27-09-2013 De rechter en het Europees maaiveld
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-09-2013 Rechtbank Midden-Nederland 08-07-2013
Nederlands Juristenblad 29-06-2013 De Curaçaose Isla-raffinaderij als (Koninkrijks)probleem
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-06-2013 Hoge Raad, 11-01-2013, 11/04142
Nederlands Juristenblad 10-05-2013 Gezondheidsrisico's door dieren en omgevingsrecht
Nederlands Juristenblad 12-04-2013 Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 15-03-2013 Dubbele petten af in de Eerste Kamer?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-02-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-10-2012, 16593/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-02-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-10-2012, 5744/05
Nederlands Juristenblad 25-01-2013 Naar één hoogste bestuursrechter
Nederlands Juristenblad 30-11-2012 Recht en verzorgingsstaat
Nederlands Juristenblad 28-09-2012 Openbaarheid van bestuur
Praktisch Bestuursrecht 31-07-2012 Literatuur
Nederlands Juristenblad 29-06-2012 Onrechtmatige rechtspraak
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Mensenrechten als waarborg voor toegankelijk, zorgvuldig, voortvarend en evenredig bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 01-06-2012 Waarheidsvinding in het bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 10-05-2012 Markt en vergunningverlening
Jurisprudentie Onderneming & Recht 10-05-2012 Hoge Raad, 23-03-2012, 11/00690
Nederlands Juristenblad 12-04-2012 Kroniek van het algemeen bestuursrecht – Toegankelijk bestuursrecht?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 16-03-2012 Al of niet verplicht invaren van bestaande pensioenrechten
Nederlands Juristenblad 15-03-2012 Ruim baan voor belangenorganisaties
European Human Rights Cases 15-03-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-10-2011, 57602/09
Jurisprudentie in Nederland 10-03-2012 Raad van State, 07-12-2011, 201102936/1/H2
Ars Aequi 14-02-2012 Naar een 'slagvaardiger' bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuusprocesrecht?
Jurisprudentie Bestuursrecht 08-02-2012 Raad van State, 07-12-2011, 201102936/1/H2
Nederlands Juristenblad 28-01-2012 Excessief (in)formalistisch bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 12-12-2011 Een verkenning van de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het privaatrecht - Deel 2: De verhouding van het Handvest tot het EVRM en de meerwaarde van het Handvest
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 06-12-2011 Een verkenning van de betekenis van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor het Privaatrecht - Deel 1: De inhoud, de juridische status en het toepassingsbereik van het Handvest, in het bijzonder in horizontale verhouding
Nederlands Juristenblad 25-11-2011 Behoud de waterschappen
Nederlands Juristenblad 30-09-2011 Legesheffing gelimiteerd
Nederlands Juristenblad 15-07-2011 Achteraf Srebrenica
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 24-06-2011 Gerechtshof 's-Gravenhage, 19-04-2011, 200.052.064/01
Nederlands Juristenblad 13-05-2011 Met twee maten meten
Nederlands Juristenblad 18-04-2011 Kroniek van het algemeen bestuursrecht: soberheid en doelmatigheid
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 25-03-2011 De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 18-03-2011 Smartengeld bij schending van mensenrechten
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-02-2011 De eerste ervaringen met de Crisis- en herstelwet
Nederlands Juristenblad 28-01-2011 Regeldruk, rechtshandhaving en eigen verantwoordelijkheid
European Human Rights Cases 21-01-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-10-2010, 20999/04
Nederlands Juristenblad 07-01-2011 Grenzen aan het opzoeken en verleggen van (Europese) juridische grenzen voor nationaal beleid?
European Human Rights Cases 14-12-2010 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-09-2010, 31333/06
Nederlands Juristenblad 19-11-2010 Geklinkerd
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 12-11-2010 Procesbelang van bestuursorganen en proceskosten: de Centrale Raad volgt de juiste koers
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-09-2010 Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb
Nederlands Juristenblad 10-09-2010 Rechtseenheid en de Wet aanpassing bestuursprocesrecht
Nederlands Juristenblad 03-09-2010 Nederlandse kansspelregulering aan de Europese maat
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-07-2010 Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Over een bestuursrechtelijke biografie en een levendig congres.
Jurisprudentie Bestuursrecht 01-07-2010 Centrale Raad van Beroep, 01-04-2010, 09/5502 BESLU
Jurisprudentie Bestuursrecht 01-07-2010 Centrale Raad van Beroep, 28-04-2010, 09/3229 BESLU
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 21-06-2010 Bestuursorganen afgehouden van de rechter
Nederlands Juristenblad 10-06-2010 De toegang tot de rechter onder vuur
Ars Aequi 15-05-2010 Versnelling van infrastructurele en bouwprojecten: de crisis- en herstelwet voorbij?
Nederlands Juristenblad 30-04-2010 Omgevingsrecht in crisis(tijd)
Gemeentestem 24-04-2010 De verruiming van het begrip 'rechtspersonen' bij strafrechtelijke vervolging van overheden: lust of last?
Nederlands Juristenblad 09-04-2010 Geëngageerde juridische literatuur
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-04-2010 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-11-2008, 36391/02
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-02-2010 Gerechtshof Amsterdam, 18-12-2009, 200.004.256
Nederlands Juristenblad 09-10-2009 Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
Jurisprudentie in Nederland 31-07-2009 Centrale Raad van Beroep, 12-03-2009, 04/4595 WAO
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-06-2009 De compensatie voor schending van de redelijk termijn van art. 6 EVRM door de bestuursrechter
Jurisprudentie Bestuursrecht 30-05-2009 Centrale Raad van Beroep, 12-03-2009, 04/4595 WAO
Jurisprudentie Bestuursrecht 30-05-2009 Centrale Raad van Beroep, 25-03-2009, 06/5855 WAO
Jurisprudentie in Nederland 11-04-2009 Centrale Raad van Beroep, 26-01-2009, 05/1789 WAO + 08/4026 WAO
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 13-03-2009 Raad van State, 03-12-2008, 200704652/1
Jurisprudentie Bestuursrecht 07-03-2009 Centrale Raad van Beroep, 26-01-2009, 05/1789 WAO + 08/4026 WAO
Uitspraken Sociale Zekerheid 06-03-2009 Raad van State, 24-12-2008, 200802629/1
Nederlands Juristenblad 28-11-2008 Staatssteun en kredietcrisis. Staats(steun)rechtelijk noodrecht gewenst?
Nederlands Juristenblad 03-10-2008 Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 20-09-2008 Het EVRM-kader voor invoering van punitive damages in mededingingszaken. Europese toestanden in het schadevergoedingsrecht?
Uitspraken Sociale Zekerheid 22-08-2008 Centrale Raad van Beroep, 11-07-2008, 05/1789 WAO
Nederlands Juristenblad 27-06-2008 Schadevergoeding bij schending van de redelijke termijn: op weg naar een effectief rechtsmiddel?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 15-11-2007 Raad van State, 05-09-2007, 200608727/1
Nederlands Juristenblad 05-10-2007 Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
Nederlands Juristenblad 14-09-2007 Het consumentenperspectief op het Voorontwerp. Enkele kritische vragen
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht plus 20-06-2007 Een GPS voor het GVS. Het Nederlandse geneesmiddelenvergoedingssysteem langs de meetlat van Richtlijn 89/105/EEG
Ars Aequi 13-06-2007 Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Awb-Evaluatie III
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-03-2007 Raad van State, 02-08-2006, 200502880/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-03-2007 Centrale Raad van Beroep, 21-07-2006, 03/3332 ANW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-03-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-09-2006, 57516/00
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-03-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2006, 13600/02
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-02-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-11-2006, 73053/01
Ars Aequi 06-02-2007 Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid. Rechtsvraag (332) bestuursrecht/overheidsaansprakelijkheid
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 03-11-2006 Aansprakelijkheid uit 'rechtmatige' overheidsdaad: het samenspel tussen de nationale égalité en het Europese eigendomsrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-09-2006 Er is niets praktischer dan een zuivere theorie!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-09-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-03-2006, 36813/97
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-09-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-12-2005, 73661/01
Nederlands Juristenblad 09-09-2006 Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-09-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-03-2005, 69869/01
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-09-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-06-2005, 45036/98
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-05-2006, 20627/04
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-09-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-03-2005, 22 860/02
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 11-08-2006 Rechtsbescherming tegen de overheid en het EVRM
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 25-12-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-11-2004, 48939/99
Nederlands Juristenblad 09-09-2005 Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-09-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-02-2005, 46827/99 en 46951/99
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-08-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-11-2004, 62361/00
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-08-2005 Raad van State, 01-12-2004, 200400945/1, 200400943/1, 200400947/1, 200400949/1 en 200400950/1
European Human Rights Cases 15-06-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-03-2005, 71916/01, 7197/01, 10260/02
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 28-04-2005 Raad van State, 16-02-2005, 200403569/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-12-2004 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-11-2004, 4143/02
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-12-2004 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-07-2001, 44759/98
European Human Rights Cases 10-11-2004 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-07-2004, 57671/00