Auteur A.Q.C. Tak
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 25-03-2020 Globalisering en Vrije nationaliteitskeuze
Nederlands Juristenblad 26-05-2017 Genormaliseerde ambtenaren
Gemeentestem 20-04-2011 Milieukamers ongrondwettig
Ars Aequi 10-11-2010 De nieuwe structuur van de Raad van State
Praktijkgids; kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk 08-11-2007 Van wraken, verschonen en vervangen. Over rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en de rol van de beroepsgroepen en de Raad voor de Rechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-06-2007 C.N.J. Kortmann, Onrechtmatige overheidsbesluiten (diss. Utrecht 2006)
Ars Aequi 13-03-2007 Zuivere vergoedingen zonder wettelijke basis. Beantwoording Rechtsvraag (329) Bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 22-11-2006 Het model Tak toegepast
Ars Aequi 12-10-2006 Zuivere vergoedingen zonder wettelijke basis. Rechtsvraag (329). Bestuursrecht
Ars Aequi 05-07-2005 Het bestuursproces in de mechanische mierenmaatschappij