Auteur V. van den Eeckhout
Tijdschrift Aflevering Artikel
Maandblad voor Vermogensrecht 16-09-2020 Vrijheid in het internationaal privaatrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-04-2014 De ontsnappingsclausule van art. 6 lid 2 EVO. Hoe bijzonder is de zaak Schlecker?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 02-02-2011 Codificatie van het Nederlandse ipr of het vastleggen van een nationaal navigatiesysteem voor internationale vliegroutes - Invoering van Boek 10 BV manoevrerend langs en door de Europese aswolken heen
Maandblad voor Vermogensrecht 28-09-2010 Enkele aandachtspunten aangaande de omgang met IPR-regels en vreemd recht volgens het voorgesteld Boek 10 BW. Een nationale IPR-codificatie in een context van europeanisatie van het IPR
Arbeidsrechtelijke Annotaties 12-05-2010 Navigeren door artikel 6 EVO-Verdrag c.q. artikel 8 Rome I-Verordening: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 10-12-2009 Het beroep op het bezit van een nationaliteit in geval van dubbele nationaliteit. Enkele aantekeningen naar aanleiding van de uitspraak Hadadi (C-168/08) van het Hof van Justitie
Arbeidsrechtelijke Annotaties 05-09-2009 Alle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)!?; mogelijkheden tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-05-2009 Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen Europese fundamentele vrijheden
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 19-03-2008 Het Hof van Justitie als steun en toeverlaat in tijden van Europeanisatie van het IPR? Mogelijkheden tot aanspreken van een Europese echtscheidingsrechter na de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Sundelind Lopez (C-68/07)
Migrantenrecht 04-06-2007 Toepasselijk recht en te verwachten erkenningsproblemen. Enkele opmerkingen in nationaal en Europees perspectief
Migrantenrecht 30-12-2005 Een status aparte voor in het buitenland voltrokken consulaire huwelijken?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-12-2005 Tien jaar Europees internationaal privaatrecht. Een verrassende metamorfose van exotisch muurbloempje tot goed ge´ntegreerde deelnemer in diverse gezelschappen
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 12-10-2005 Internationaal privaatrecht: een discipline in de luwte of in de branding van heftige juridisch-maatschappelijke debatten?
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 15-01-2005 Onder het zwaard van Damocles. De status in Nederland van in het buitenland voltrokken huwelijken die naar normaal toepasselijk recht vernietigbaar zijn
Migrantenrecht 15-01-2005 Rechtsgevolgen van in het buitenland voltrokken problematische huwelijken
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 15-11-2004 Europese bemoeienis met internationaal privaatrecht: ook ten aanzien van internationale familieverhoudingen die 'externe' aspecten vertonen?