Auteur M. Claessens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-03-2023 Het onderwijsrecht als inspiratiebron voor het algemeen bestuursrecht: over studentenperspectief en burgerperspectief
School en Wet 19-06-2022 Burgerschap als onderdeel van een bredere ontwikkeling tot waarborging van de democratische rechtsstaat in het onderwijs
School en Wet 08-04-2022 De juridische vormgeving van burgerschap in het onderwijs
Nederlands Juristenblad 27-01-2022 Spoedprocedures over coronamaatregelen in BelgiŽ en Nederland
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-04-2021 Het (on)nut van een recht op toegang tot de overheid als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-12-2020 Raad van State 11-12-2019
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-09-2020 Raad van State 10-06-2020
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-09-2020 Hoge Raad 15-05-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-11-2019 Raad van State 23-01-2019
Jurisprudentie voor Gemeenten 21-12-2018 Raad van State 14-11-2018
Jurisprudentie voor Gemeenten 29-09-2018 EHRM, 10-01-2017, 29086/12
Jurisprudentie voor Gemeenten 20-03-2017 Raad van State 28-12-2016
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 10-02-2017 Hoge Raad 03-06-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 25-01-2017 Raad van State 09-12-2015
Jurisprudentie voor Gemeenten 15-12-2016 Raad van State 23-11-2016
Jurisprudentie voor Gemeenten 12-11-2016 Raad van State 01-06-2016
Nederlands Juristenblad 12-11-2015 Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet?
Bedrijfsjuridische Berichten 20-01-2015 De top vijf uitspraken van het bestuurs(proces)recht in 2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 31-12-2014 Raad van State 08-10-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 05-10-2014 Raad van State 30-07-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-09-2014 Raad van State 30-01-2013
Jurisprudentie voor Gemeenten 08-05-2014 Raad van State 19-03-2014
Jurisprudentie voor Gemeenten 18-04-2014 Raad van State 15-01-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-12-2013 Raad van State, 29-08-2012, 201113242/1/A2
Jurisprudentie voor Gemeenten 16-09-2013 Rechtbank Midden-Nederland 08-07-2013
Bouwrecht 21-08-2012 Het bestuursprocesrecht in vogelvlucht door het omgevingsrechtelijke landschap
Ars Aequi 14-02-2012 Naar een 'slagvaardiger' bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuusprocesrecht?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2009 Van Pkb naar AMvB; De systematiek van het nationale waterbeleid onder de AMvB Ruimte