Auteur P. Vermeij
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-07-2023 Wijzigt de bewijsrechtelijke positie van de aannemer in het kader van zijn aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering, na inwerkingtreding van de Wkb? Een vergelijking met de huidige situatie en de ‘fabel’ van de omgekeerde bewijslast
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-03-2023 Hoge Raad 14-10-2022
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2022 De toepassing van opschortingsrechten in het bouwrecht
Bouwrecht 15-02-2022 Het begrip ‘bouwwerk’ volgens de Wet kwaliteitsborging
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2021 Raad van Arbitrage voor de Bouw 25-02-2021, 37.030
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2021 Gebreken in het uitgevoerde bouwwerk: stelplicht en bewijslast (Deel II). Een praktijkbijdrage over aansprakelijkheid, haar gevolgen en de daarbij behorende stelplicht en bewijslastverdeling
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-06-2021 Gebreken in het uitgevoerde bouwwerk: stelplicht en bewijslast (Deel I): Een praktijkbijdrage over aansprakelijkheid, haar gevolgen en de daarbij behorende stelplicht en bewijslastverdeling
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-10-2019 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-04-2019 Rechtbank Midden-Nederland 24-10-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 Het inroepen door de aannemer van het retentierecht tegen derden met een posterieur of anterieur recht op een onroerende zaak. Artikel 3:291 BW nader bezien
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-02-2018 Raad van Arbitrage voor de Bouw 02-11-2017, 72.084
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2017 De vermindering van de omvang van het werk door de opdrachtgever. Minderwerk of gedeeltelijke opzegging?
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2017 Over de aard en methodiek van afrekening van het werk . Na algehele opzegging van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever (art. 7:764 BW)
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-01-2017 De gevolgen van het faillissement van de aannemer voor de aannemingsovereenkomst. Over vorderingen, verrekening en de financiële afwikkeling
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-11-2016 Raad van Arbitrage voor de Bouw 11-04-2016, 71.917
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2016 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-01-2016
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-09-2015 De niet-gerechtvaardigde buitengerechtelijke beëindiging van de overeenkomst tot aanneming van werk
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-03-2015 De toepassing van de omkeringsregel binnen het bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-06-2014 Enkele kritische opmerkingen over het (eind)rapport ‘Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw’
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2013 Het boetebeding inzake te late oplevering en de juridische instrumenten om in te grijpen in de gevolgen
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2013, 200.110.588/01
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-06-2013 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 14-03-2013, No. 71.733
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-10-2012 Het retentierecht bij aanneming van werk. De (on)mogelijkheden tot uitoefening van dit recht.
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-05-2011 Het arbitraal beding in algemene voorwaarden in de bouw bij overeenkomsten met consumenten - Tijd voor een update
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2010 Beëindiging van de overeenkomst van aanneming van werk: opzegging beëindiging in onvoltooide staat en ontbinding
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2010 Bedingen inzake korting en gefixeerde schadevergoeding bij bouwtijdoverschrijding en de teruggave van omzetbelasting
Bouwrecht 11-07-2006 De reikwijdte van (non-)conformiteit bij koop-/aannemingsovereenkomsten
Binnenlands Bestuur 03-12-2004 Regionale omroepen vrezen het 'appeltje van Herben'