Auteur J.J. Brinkhof
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 30-04-2011 Hof van Justitie EU, 06-07-2010, C-428/08
Bijblad Industrlële Eigendom 31-01-2008 Hoge Raad, 07-09-2007, ---
Bijblad Industrlële Eigendom 16-11-2006 Over (on)rechtmatigheid van het buiten rechte inroepen van een octrooi en over aansprakelijkheid indien het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd
Bijblad Industrlële Eigendom 16-08-2006 HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden
Bijblad Industrlële Eigendom 17-10-2005 De uitleg en toepassing van Artikel 69 Europees Octrooiverdrag in Nederland. Over taaie nationale tradities (deel 2)
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 15-12-2004 Lob des hohen Verstandes