Auteur E. Broeren
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 20-11-2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-07-2023
Milieu & Recht 20-06-2023 HvJ EU 20-04-2023, C-144/21
Milieu & Recht 17-04-2023 HvJ EU 19-01-2023, C-162/21
Milieu & Recht 17-04-2023 HvJ EU 19-01-2023, C-147/21
Milieu & Recht 31-07-2021 HvJ EU 06-05-2021, C-499/18 P
Milieu & Recht 31-05-2021 Rechtbank Amsterdam 18-03-2021
Milieu & Recht 31-12-2020 HvJ EU 08-10-2020, C-514/19
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-04-2017 De Omgevingswet en externe veiligheid: een pas op de plaats
Milieu & Recht 14-12-2016 Raad van State 30-03-2016
Milieu & Recht 14-12-2016 Het wettelijk kader voor externe veiligheid: afgerond maar beperkt houdbaar?
Milieu & Recht 02-12-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-04-2016
Milieu & Recht 20-08-2016 HvJ EU 17-03-2016, C-472/14, ECLI:EU:C:2016:171
Milieu & Recht 22-01-2016 Gerecht EU 23-09-2015, T-245/11, ECLI:EU:T:2015:675
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 18-11-2015 Het Besluit externe veiligheid inrichtingen anno 2015. Over planregels en de Omgevingswet
Milieu & Recht 08-09-2014 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2014
Milieu & Recht 15-04-2014 Gerecht EU 08-10-2013, T-545/11
Milieu & Recht 11-12-2013 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-12-2012, AWB 11/855
Milieu & Recht 11-12-2013 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-12-2012, AWB 09/1180
Milieu & Recht 24-08-2013 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-02-2013, AWB 11/411 AWB 11/420
Milieu & Recht 02-07-2013 Rechtbank Rotterdam, 16-08-2012, AWB 11/4355
Milieu & Recht 21-09-2012 Hof van Justitie EU, 01-03-2012, C-420/10
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-11-2008 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-04-2008 Toetsing aanvraag bouwvergunning aan milieukwaliteitseisen; Reactie op annotatie A.G.A. Nijmeijer bij ABRvs 10 oktober 2007, TBR 2008/34 (Veiligheidszone Den Helder
Gemeentestem 15-12-2007 Gemeentelijke besluitvorming en het Besluit externe veiligheid inrichtingen: een aanvaardbaar risico?
Gemeentestem 19-11-2005 Externe veiligheid: over- of onderbelicht? De risico's van externe veiligheid in de gemeentelijke praktijk
Gemeentestem 26-08-2005 Raad van State, 22-06-2005, 200405300/1
Gemeentestem 17-12-2004 Het Vuurwerkbesluit anno 2004: werk aan de winkel.