Auteur L.A.G.M. van der Geld
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 13-11-2023 Over rechtsvormende jurisprudentie. Wie wordt voor jou de ‘spermadokter’?
Ars Aequi 10-10-2023 Nog even en dan krijgen emoji’s ook een juridische betekenis
Ars Aequi 12-09-2023 Een soevereine vrije mens van vlees en bloed in de rechtszaal en op het notariskantoor
Tijdschrift Erfrecht 28-08-2023 Twintig jaar uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen als inspiratie voor een ‘uitlegarm’ testament
Tijdschrift Erfrecht 15-06-2023 Verslaglegging beoordeling wilsbekwaamheid van een testateur: waarom, hoe en waar doet de (kandidaat-)notaris dat?
Ars Aequi 12-05-2023 Waarom moeilijker schrijven terwijl het makkelijker kan? Man en paard in juridische teksten!
Ars Aequi 14-04-2023 De ‘vermoedelijke wil’ voor je uitvaart: cremeren met toost op het leven
Ars Aequi 14-04-2023 Waar gaat het heen met de digitale nalatenschap?
Tijdschrift Erfrecht 23-12-2022 Aandachtspunten voor de beoordeling van wilsbekwaamheid van een testateur op het sterfbed
Ars Aequi 12-09-2022 Heb je als jurist nog geen cryptokennis? Dan is er werk aan de winkel!
Tijdschrift Erfrecht 24-06-2022 Inzage in het medisch dossier na overlijden
Ars Aequi 15-02-2022 Voor de erfbelasting moet meer naar Pippi Langkous worden gekeken
Ars Aequi 12-11-2021 Familierecht geldt voor iedereen, ook voor Amalia. Maar waarom weten mensen er zo weinig van?
Tijdschrift Erfrecht 18-06-2021 Wat brengt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden? III
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-01-2021 Het levenstestament voor agrarisch ondernemers
Tijdschrift Erfrecht 02-01-2021 Erfrecht in de onderwereld (deel V): de onwaardige echtgenoot in het huwelijksvermogensrecht
Tijdschrift Erfrecht 30-08-2019 Erfrecht in de onderwereld (deel IV): de nabestaanden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-12-2018 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 24-08-2018 Het ontstaan van (branche-)organisaties in het notariaat sinds 1999
Tijdschrift Erfrecht 15-04-2018 Wat brengt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-03-2018 'Algehele' relatievermogensrechtelijke gemeenschap op eigen risico te betreden - Lastendruk over de rug van geliefden?
Tijdschrift Erfrecht 17-08-2017 De in- en uitsluitingsclausule in het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-12-2016 Naschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-12-2016 De verklaring van levenstestament
Tijdschrift Erfrecht 02-11-2016 Wat brengt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-09-2016 Een alternatieve werkwijze voor de overdracht van onroerende zaken
Tijdschrift Erfrecht 13-07-2016 Vervanging van de executeur door de kantonrechter
Tijdschrift Erfrecht 05-10-2015 Erfrecht in de onderwereld (deel 3)
Tijdschrift Erfrecht 28-07-2015 Erfrecht in de onderwereld (deel 2)
Tijdschrift Erfrecht 30-04-2015 Erfrecht in de onderwereld (deel 1)
Tijdschrift Erfrecht 26-12-2014 De executeur in een nalatenschap met bitcoins en andere ‘digitale bezittingen’
Tijdschrift Erfrecht 01-12-2013 10 jaar nieuw erfrecht en uitleg van uiterste wilsbeschikkingen
Tijdschrift Erfrecht 01-06-2013 Inzage in het medisch dossier en het beroepsgeheim
Tijdschrift Erfrecht 24-02-2012 Huwelijkse voorwaarden op het sterfbed
Tijdschrift Erfrecht 15-08-2011 De openheid van de notaris over erflaters testament
Tijdschrift Erfrecht 19-04-2011 De 'voorwaardelijke' verklaring van erfrecht
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 31-12-2009 Een nieuw figuur in rechtspersonenland: de maatschappelijke onderneming
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 24-06-2009 De uniforme partner
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 31-01-2009 Wat is er over van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap?
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 18-01-2008 Regelingen voor ongehuwd samenwonenden door verblijfsbeding en testament
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 21-09-2007 Kennismaking met de vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
Juridische Berichten voor het Notariaat 04-08-2006 Wanneer de rechter, wanneer de kantonrechter? Nieuwe competentieverdeling in het familierecht voorgesteld
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 12-07-2006 Waarde 'eigen woning' in de Successiewet 1956
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 20-03-2006 Zonder vestiging vruchtgebruik geen eigenwoningregeling?
Juridische Berichten voor het Notariaat 03-03-2006 Lex Luchtenveld en de notariële praktijk: minder emplooi voor de 'echtscheidingsnotaris'?
Fiscale Berichten voor het Notariaat 19-12-2005 Belastingplan 2006 of hoe de charmes van de Successiewet verbleken
Fiscale Berichten voor het Notariaat 21-11-2005 Hoge Raad, 16-09-2005, 39256
Belastingbrief: vakblad voor de fiscale & financile adviseur 16-09-2005 Rekken en strekken met de defiscalisatie van artikel 5.4 Wet IB 2001
Nieuw Erfrecht 11-08-2005 Artikel 4:193 lid 2 BW: gemak of straf?
Juridische Berichten voor het Notariaat 15-12-2004 Levering van een tot een nalatenschap behorend registergoed