Auteur B.B.B. Lanting
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 17-06-2015 Verslag lustrumcongres Vereniging Ambtenaar & Recht 13 november 2014: ‘Ambtenaren en recht in internationaal perspectief’
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-07-2014 Rechtbank Amsterdam 09-04-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-10-2013 Centrale Raad van Beroep, 16-07-2013, 11-6860 WWB
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-04-2013 Aanbod tot huisbezoek: 'an offer you can't refuse'!
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 28-04-2012 Ambtenarenbonden buitenspel bij het initiatiefwetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2011 Centrale Raad van Beroep, 15-02-2011, 08/7415 WWB + 09/2316 WWB +10/5221 WWB
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 12-11-2010 De 35-minner in de min of de plus?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-08-2010 Centrale Raad van Beroep, 28-04-2010, 08/7122 WAO
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 Centrale Raad van Beroep, 24-11-2009, 08/5521 WWB
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-12-2009 No-riskpolis voor oudere en voormalig langdurig WW-gerechtigden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-06-2009 Centrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2009 Centrale Raad van Beroep, 29-07-2008, 07/1329 WWB
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 15-12-2008 Re-integratie van werkloze gemeenteambtenaren 25 jaar later
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-11-2008 Ziek- en herstelmelding door de werkgever
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-05-2007 Bovenwettelijke aanvullingen voor overheidswerknemers onder het WIA-regime
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-03-2007 Centrale Raad van Beroep, 19-10-2006, 04/6852 AW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2007 Centrale Raad van Beroep, 14-06-2006, 04/4370 WW + 04/4594 WW
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 03-02-2006 Afdeling IV ZW en het recht op bezoldiging bij ziekte van de ambtenaar
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 01-12-2005 De werkloze ambtenaar en artikel 16 lid 3 WW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-09-2005 Centrale Raad van Beroep, 25-02-2005, 02/3044 AW
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-06-2005 Reïntegratie en bezoldiging in het tweede ziektejaar
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-06-2005 Centrale Raad van Beroep, 22-07-2004, 02/949 WW en 02/1086 WW
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 18-04-2005 Bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken na afschaffing WW-vervolguitkering
Nieuwsbrief arbeidszaken 11-03-2005 De toekomst van de ambtelijke status: Interview met prof. Niessen
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-12-2004 De werkloze ambtenaar en verwijtbare werkloosheid ex art. 24 WW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-11-2004 Centrale Raad van Beroep, 24-06-2004, 02/1595 AW + 03/2352 AW