Auteur E.M. Bruggeman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-04-2023 Over aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht binnen het VGBouw 1992 en KBNL 2021 bouwteammodel
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 07-04-2022 Kroniek Consumentenbouwrecht 2020-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-08-2021 Naar een coherent aanbestedings- en juridisch-administratief kader voor de bouw: voorstel voor een routekaart
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2021 De basisprincipes van (goede) geďntegreerde contracten als toetsingskader voor de concept UAV-GC.
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-05-2021 Verslag Expertmeeting Herziening UAV-GC - 15 maart 2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-04-2021 Een eerste inventarisatie van juridische aandachtspunten bij het gebruik van digital twins: Twinning is winning
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-07-2019 Juridische aspecten van de breedplaatvloeren problematiek - Een oproep tot verder denken
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-04-2019 Een ontwerpfout van de architect of constructeur als eigen schuld van de opdrachtgever. Reactie op ‘Medeschuld in de bouw: de spijker op wiens kop’
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 Afbakeningsvragen in Titel 7.12 BW. Een verken- ning van de reikwijdte van de titel en de daarin opgenomen bepalingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 De waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW en digitaal ontwerpen en bouwen
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 3: BIM en een BIM Uitvoeringsplan als onderdeel van de gunning
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-04-2018 Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-03-2018 Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 2: De contractvoorwaarden, het gebruik van BIM-modellen en een BIM-dataroom en de toetsing aan de eisen van het aanbestedingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-02-2018 Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 1: Inleiding en de vraagspecificatie
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 21-12-2017 De mr. Sjef: handelsgerechten
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-10-2017 Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voorlopig gestrand in Eerste Kamer
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2017 De wijziging van de waarschuwingsplicht in de Wet kwaliteitsborging. Onduidelijk amendement stuit op weerstand in de Eerste Kamer
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 24-06-2017 De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor het consumentenrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-06-2017 De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen voor het werk en de rechtsverhouding van de architect
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 21-02-2017 Koop-/aannemingsovereenkomst 2013-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-02-2017 Raad van Arbitrage voor de Bouw 09-03-2016, 71.991
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2016 Raad van Arbitrage voor de Bouw 25-02-2014, 34.501
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 3)
Tijdschrift voor Bouwrecht 25-07-2016 De privaatrechtelijke aspecten het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel II)
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-06-2016 De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 1)
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2016 Wetsvoorstel Kwaliteitsborging dan toch naar de Kamer
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 27-11-2015 Het telefoonabonnement met de ‘gratis’ mobiele telefoon: kwalificatie en gevolgen
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-10-2014 Raad van Arbitrage voor de Bouw 07-05-2014, 71.860 (Problematiek bij te klein geleverd perceel (water))
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-10-2013 Koop/aannemingsovereenkomst 2012
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 30-08-2012 Koop-/aannemingsovereenkomst 2011
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 07-07-2010 Hoge Raad, 10-07-2009, 07/11078, 07/11079 en 07/11082
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-11-2009 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 08-12-2008, 30.374
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-09-2009 Gastcolumn: Rapport Commissie Van Loon: consumentenbouwrecht in het post-GIW tijdperk
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 10-07-2009 De model koop-/aannemingsovereenkomst: een introductie
Tijdschrift voor Bouwrecht 27-02-2008 Oplevering van nieuwbouwwoningen
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 22-12-2005 Kroniek Koop-/Aanneming 2000-2004