Auteur B. Kaya
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie in Nederland 06-02-2020 Centrale Raad van Beroep 01-07-2019
Jurisprudentie Bestuursrecht 15-11-2019 HvJ EU 24-06-2019, C-619/18
European Human Rights Cases 10-11-2019 HvJ EU 24-06-2019, C-619/18
Jurisprudentie Bestuursrecht 04-10-2019 Centrale Raad van Beroep 01-07-2019
Uitspraken Sociale Zekerheid 15-09-2019 Centrale Raad van Beroep 01-07-2019
Jurisprudentie Bestuursrecht 28-07-2019 HvJ EU 27-03-2019, C-680/16 P
European Human Rights Cases 30-06-2019 HvJ EU 27-03-2019, C-680/16
Jurisprudentie Bestuursrecht 30-12-2018 Raad van State 15-11-2018
Uitspraken Sociale Zekerheid 18-11-2018 Centrale Raad van Beroep 01-10-2018
European Human Rights Cases 10-11-2017 HvJ EU 16-05-2017, C-682/15
Gemeentestem 01-12-2016 Centrale Raad van Beroep 24-11-2015
Gemeentestem 09-12-2015 Centrale Raad van Beroep 25-08-2015
Gemeentestem 28-10-2015 Raad van State 15-04-2015
Gemeentestem 20-08-2015 Raad van State 11-02-2015
Gemeentestem 20-08-2015 Raad van State 21-01-2015
Gemeentestem 20-08-2015 Raad van State 25-03-2015
Gemeentestem 23-05-2014 Raad van State 29-01-2014
Jurisprudentie in Nederland 18-09-2013 Centrale Raad van Beroep, 16-04-2013, 11/915 WWB
Jurisprudentie Bestuursrecht 24-06-2013 Centrale Raad van Beroep, 16-04-2013, 11/915 WWB
Jurisprudentie Bestuursrecht 12-04-2013 Hoge Raad, 11-01-2013, 11/04142
Jurisprudentie Bestuursrecht 28-12-2012 Raad van State, 31-10-2012, 201108810/1/A3
Jurisprudentie Bestuursrecht 23-06-2012 Centrale Raad van Beroep, 30-03-2012, 11/4720 ZVW
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 17-04-2012 Schending van de redelijke termijn van artikel 6 lid 1 van het EVRM? (mede in het licht van de relatie tussen tijdige en definitieve geschilbeslechting) - Annotatie bij CRvB 19 mei 2011, LJN: BQ7527, TAR 2011/191
Jurisprudentie Bestuursrecht 02-03-2011 Raad van State, 23-11-2010, 201009373/2/H1