Auteur M.M. van Rossum
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Onderneming & Recht 12-03-2023 Hoge Raad 11-11-2022
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-01-2023 Dwaling, de kern van de overeenkomst en de verhouding met onjuiste informatie: Van oude wijn in nieuwe glazen
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 24-08-2020 Kroniek schriftelijkheidsvereiste en bedenktijd bij de koop van een woning
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 28-10-2019 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 27-12-2017 Samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht in nader perspectief: de Hoge Raad zet de deur verder open
Tijdschrift voor de Procespraktijk 11-06-2017 De (on)mogelijkheid van ambtshalve toetsing van het Unierecht in hoger beroep
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 19-04-2017 Consumenten en de koop van onroerende zaken
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 10-03-2016 Alternatieve en cumulatieve verwijzing naar algemene voorwaarden
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 23-02-2016 Consumenten en de koop van onroerende zaken
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 31-12-2015 Contractuele vernetwerking in perspectief
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-12-2015 Recente ontwikkelingen ten aanzien van publiekrechtelijke beperkingen
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 13-12-2014 Consumenten en de koop van onroerende zaken
Juridisch up to Date 12-09-2013 Nieuwsoverzicht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-08-2013 Consumenten en de koop van onroerende zaken
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2013 Uitleg van leverings- en vestigingsakten en van de splitsingsakte van een appartementsrecht: enkele kanttekeningen
Tijdschrift voor de Procespraktijk 09-07-2013 De bank en haar zorgplicht bij beleggingen
Tijdschrift voor de Procespraktijk 20-12-2012 Matiging van contractuele boete tussen particulieren
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 30-08-2012 Consumenten en de koop van onroerende zaken
Juridisch up to Date 24-12-2011 Overzicht van actuele ontwikkelingen op vermogensrechtelijke terrein, in het bijzonder elektronisch contracteren
Juridisch up to Date 21-09-2011 Overzicht van actuele ontwikkelingen op juridisch terrein
Tijdschrift voor de Procespraktijk 16-08-2011 De redelijkheid en billijkheid bij uitleg
Juridisch up to Date 09-12-2010 Enkele recente Europese ontwikkelingen van invloed op het Nederlands vermogensrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-09-2010 E.M. Bruggeman, De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief
Juridisch up to Date 02-09-2010 Overzicht van actuele ontwikkelingen op verbintenisrechtelijk terrein
Juridisch up to Date 08-04-2010 Overzicht van actuele ontwikkelingen op juridisch terrein
Juridisch up to Date 03-09-2009 Enkele recente tendensen in het Nederlandse verbintenissenrecht
Juridisch up to Date 14-05-2009 Enkele recente ontwikkelingen in het Nederlandse vermogensrecht met Europeesrechtelijke wortels
Juridisch up to Date 05-03-2009 Actualiteiten omtrent de koop van onroerende zaken
Juridisch up to Date 06-11-2008 Overzicht actualiteiten vermogensrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 18-10-2008 P. Klik, Conformiteit bij koop
Juridisch up to Date 11-09-2008 Rome I: Europa's nieuwste stap op weg naar een eenvormig Europees privaatrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-08-2008 Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 26 oktober 2007, RvdW 2007, 923
Juridisch up to Date 22-05-2008 Overzicht Actualiteiten vermogensrecht
Juridisch up to Date 27-09-2007 Nieuwsoverzicht
Juridisch up to Date 07-06-2007 Nieuwsoverzicht
Juridisch up to Date 15-03-2007 Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-05-2006 Uitleg van het begrip “normaal gebruik” in standaard NVM-akte: notities naar aanleiding van HR 23-12-2005, RvdW 2006, 17
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 30-03-2005 Hoge Raad, 22-10-2004, C03/156HR
Advocatenblad 28-01-2005 Vertrouwen van de wederpartij staat voorop. Toerekening van handelen door pseudo-gevolmachtigde
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-11-2004 Misbruik van omstandigheden: Enige notities naar aanleiding van HR 9 januari 2004, NJ 2004, 141
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 16-10-2004 Geen wilsgebreken of wilsontbreken, wel derogerende werking van de redelijkheid en de billijkheid