Auteur C.J.J.C. van Nispen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Berichten Industriële Eigendom 12-04-2024 Procesrecht/sancties 2023
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 14-12-2023 Het rechterlijk bevel en verbod als remedie
Berichten Industriële Eigendom 19-09-2022 Interne openbaarheid in het civiele proces
Berichten Industriële Eigendom 27-02-2022 De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken
Berichten Industriële Eigendom 27-02-2022 Procesrecht/sancties 2021
Berichten Industriële Eigendom 27-02-2021 Procesrecht/sancties 2020
Berichten Industriële Eigendom 26-02-2020 Procesrecht/sancties 2019
Berichten Industriële Eigendom 18-02-2019 Procesrecht/sancties
Berichten Industriële Eigendom 15-04-2018 HvJ EU 27-09-2017, C-24/16, C-25/16 (Nintendo/BigBen)
Berichten Industriële Eigendom 28-02-2018 Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim
Berichten Industriële Eigendom 31-03-2017 Terugblik. Procesrecht/sancties
Berichten Industriële Eigendom 31-12-2016 Het verbod tegen een tussenpersoon in de fysieke wereld
Berichten Industriële Eigendom 18-10-2016 HvJ EU 22-06-116, C-280/15 (Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ)
Berichten Industriële Eigendom 15-09-2016 HvJ EU 28-07-2016, C-57/15
Berichten Industriële Eigendom 07-09-2016 Van Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen
Berichten Industriële Eigendom 29-02-2016 Hoge Raad 11-12-2015 (Artiestenverloningen/Prae)
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 23-02-2016 Wordt er te veel voor recht verklaard?
Berichten Industriële Eigendom 31-01-2015 Hoge Raad 11-07-2014, Eneco Holding N.V./Stichting Ronde van Nederland en International Cyeling Sports Organisation B.V
Berichten Industriële Eigendom 12-09-2013 Executieperikelen in IE-zaken
Berichten Industriële Eigendom 29-03-2013 Gerechtshof Amsterdam, 18-12-2012, IEF 12207
Berichten Industriële Eigendom 04-10-2012 HvJ EU 12-07-2012, C‑616/10
Berichten Industriële Eigendom 03-09-2012 Gerechtshof Amsterdam, 24-04-2012, 200.099.291/01
Berichten Industriële Eigendom 05-07-2012 Rechtbank Amsterdam, 18-01-2012, IEF 10805
Berichten Industriële Eigendom 28-04-2012 Gerechtshof 's-Gravenhage, 17-01-2012, 200.082.649/01
Berichten Industriële Eigendom 28-04-2012 P.J. Sciarone, Ontwikkelingslanden onder een wijkende horizon. Notitie over economische groei, technologie en intellectuele eigendom. Ministerie van Buitenlandse Zaken, maart 2010
Maandblad voor Vermogensrecht 02-02-2012 Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht. Eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen
Bulletin industriële eigendom 30-10-2010 Hoge Raad, 18-06-2010, 08/04918
Bulletin industriële eigendom 30-09-2010 Gerechtshof Amsterdam, 11-06-2010, B9 8890
Bulletin industriële eigendom 30-09-2010 Naschrift
Maandblad voor Vermogensrecht 31-05-2010 De grenzen an het recht op nakoming. Proefschrift van mr. D. Haas
Bulletin industriële eigendom 31-05-2010 Hof van Justitie EG, 14-01-2010, B9 8536
Bulletin industriële eigendom 29-04-2010 Hoge Raad, 27-11-2009, 07/11104
Bulletin industriële eigendom 30-03-2010 Rechtbank 's-Gravenhage, 24-11-2009, B9 8384
Bijblad Industrlële Eigendom 31-01-2008 Rechtbank Arnhem, 01-06-2007, 156096
Bijblad Industrlële Eigendom 16-11-2006 Exploten na Roche/Primus