Auteur J.C.A. Houdijk
Tijdschrift Aflevering Artikel
Bouwrecht 22-01-2021 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020
Computerrecht 03-07-2019 De nieuwe EU Geoblocking Verordening: wat verandert er voor handelsondernemingen en hun klanten op het vlak van online-verkoop?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-11-2018 Gun jumping en de EU-Concentratieverordening: wanneer is sprake van een valse start?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-12-2017 De eerste prejudiciële procedure over de Europese Concentratiecontroleverordening ooit: over Oostenrijks asfalt en de invulling van het begrip ‘joint venture’
Mediaforum 01-05-2013 Hoge Raad, 21-12-2012, 11/04125
Mediaforum 01-05-2013 Hoge Raad, 21-12-2012, 11/04125
Actualiteiten mededingingsrecht 28-01-2012 Tussen samenwerking en mededinging: de bewegingsruimte van zorgaanbieders en de bescherming van publieke belangen in de zorgsector
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 15-03-2010 J.C.A. Houdijk, Publieke belangen in het mededingingsrecht: een onderzoek in vijf domeinen. Het Europese en Nederlandse antitrustrecht in botsing met belangen van intellectuele eigendom, vrije beroepen, cultuur, gezondheidszorg en milieubescherming
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 01-02-2008 Zelfregulering door de vrijeberoepssector en het mededingingsrecht: enige argumenten vóór een algemeen belang rule of reason.
Markt & Mededinging 07-07-2006 Interpayzaak - NMa-besluit op bezwaar
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 19-10-2005 Vrije beroepen, deontologie en het mededingingsrecht - hoeveel ruimte blijft er over voor beroepsregulering in advocatuur en notariaat?
Auteursrecht (was AMI) 31-03-2005 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2004, AWB 03/132
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 15-01-2005 Rechtspraak op het snijvlak van mededingingsrecht en intellectuele eigendomsrecht: het evenwicht tussen de rechtsgebieden in het arrest IMS Health