Auteur M.Y.H.G. Erkens
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-11-2023 Krap, krapper, krapst? Een verkenning van de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt vanuit arbeidsrechtelijk perspectief
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-03-2023 Toegang tot ‘remedy’; recht(vaardigheid) in mondiale waardeketens
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-01-2023 Werken waar je wilt? Een kleine gids: Belangenafweging vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief
Jurisprudentie Arbeidsrecht 25-04-2022 ILO Committee on Freedom of Association 17-03-2022, Case No. 3398, GB.344/INS/15/1
ArbeidsRecht 06-01-2022 Coronatoegangsbewijzen op de werkvloer en botsende grondrechten
Jurisprudentie Arbeidsrecht 01-11-2021 Klachten- en Geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel 17-05-2021, geen zaaknummer
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 31-12-2019 Procederen na de normalisering
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2019 De Nederlandse IMVO-convenanten: inhoud,werking en waarde
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2019 Kroniek rechtspraak Wwz februari - april 2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-06-2019 Kroniek rechtspraak Wwz november 2018 - januari 2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2019 Kroniek rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2019 100 jaar polderen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2019 100 jaar polderen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2019 De ILO en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-12-2018 Kroniek rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-06-2018 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-05-2018 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-01-2018 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-08-2017 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2017 Kroniek Rechtspraak Wwz februari 2017-maart 2017
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2017 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-03-2017 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-10-2016 Kroniek Rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 Kroniek rechtspraak Wwz
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-04-2016 Kroniek rechtspraak Wwz
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 03-07-2013 Rechtspleging in arbeidszaken
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 01-05-2013 Specialisatie gewenst?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-04-2013 Rechtspraak in arbeidszaken na invoering van de Wet herziening gerechtelijke kaart
Uitspraken Sociale Zekerheid 31-03-2006 Centrale Raad van Beroep, 15-02-2006, 03/6334 ZW