Auteur S. Dijkstra
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 29-03-2024 Ketenoverleggen bij de gerechten en artikel 6 EVRM: de externe toeschouwer en zijn wens van transparantie en inclusiviteit
Ars Aequi 18-03-2024 Communicatie over de Rechtspraak: de rechter als ambassadeur? De spanning tussen de communicatie van de rechterlijke organisatie en meningsuitingen van individuele rechters
Nederlands Juristenblad 27-02-2023 De rechter en zijn plicht om de rechtsstaat te verdedigen: Een schending van de vrijheid van meningsuiting of een statement aan de wereld?
Nederlands Juristenblad 25-11-2021 Naschrift
Nederlands Juristenblad 07-10-2021 De demonstrerende rechter: Persoonlijke verontwaardiging of publieke taak? Een begin van ontwarring
Nederlands Juristenblad 19-11-2020 De ‘public watchdog’ aan de ketting ter bescherming van de ‘guarantor of justice’ - De grenzen die het EVRM stelt aan de berichtgeving van de pers over de rechtspraak
Tijdschrift voor de Procespraktijk 24-08-2020 De Europese rechter op de strafbank: het EHRM over het recht op een eerlijke disciplinaire procedure voor de rechter.
Nederlands Juristenblad 04-11-2019 De vrijheid van meningsuiting van de kritische rechter
Nederlands Juristenblad 06-02-2019 De rechter in politieke vertegenwoordigende organen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 29-01-2019 Wrakingsperikelen: over reservisten, misbruik van recht en de redelijke toeschouwer
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 02-10-2018 Het resultaat van de parlementaire ‘poppenkast’
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 25-08-2018 Collectief leren van professionals zorg en strafrecht - Betekenisvol interdisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-03-2018 Tussen openhartigheid en kwetsbaarheid
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-12-2017 Vertrouwen als basis
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-12-2017 Klagen op grond van de Wet RO
Tijdschrift voor de Procespraktijk 11-06-2017 De begrenzing van judicial speech onder artikel 6 EVRM volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-05-2017 De NJV in 2017: afscheid van de klassieke procedure?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-05-2017 Moderne rechtspraak: ‘calm, cool, and collected’
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 19-09-2016 De verhitte gemoederen binnen de rechterlijke organisatie (reactie en naschrift)
Nederlands Juristenblad 19-09-2016 De rechtspraak en de islamitische hoofddoek - De aloude discussie revisited
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 28-02-2016 De verhitte gemoederen binnen de rechterlijke organisatie
Computerrecht 11-04-2015 Twitteren over rechtszaken en ‘vrienden’ maken op Facebook: de grenzen aan het gebruik van social media door de rechter
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 15-10-2014 Beeldvorming in de rechtspraak: een kwestie van claim-making
Nederlands Juristenblad 06-04-2014 De ‘rechter nieuwe stijl’ - De achterliggende filosofie en enkele kritische kanttekeningen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 23-10-2013 Over disciplinaire sancties en machtenscheiding
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 05-03-2013 Het grote onbehagen nader beschouwd
Nederlands Juristenblad 25-01-2013 De ruimte van de rechter in de relatie rechter - media onder het EVRM