Auteur H.D. Ploeger
Tijdschrift Aflevering Artikel
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-03-2022 Voortdurende erfpacht: Een bron van voortdurende onrust bij consument-erfpachters
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 31-01-2022 Wetsvoorstel Drijvende opstallen: een juridisch fundament voor bouwen op water : Deel II: Boek 5 voor 'Registergoederen'
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-03-2021 Wetsvoorstel Drijvende opstallen: een juridisch fundament voor bouwen op water
Computerrecht 31-12-2018 Aansprakelijkheid voor open data
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-05-2017 Commotie rond de Amsterdamse erfpacht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-08-2016 De ‘Arnhemse ex-erfpachter’ en openbaar en ondubbelzinnig verjaringsbezit
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-12-2015 Gerechtshof Amsterdam 08-01-2015
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-11-2015 Privaatrecht Actueel De nieuwe Amsterdamse erfpacht: deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden aan het woord
Vastgoedrecht 27-12-2014 Stedelijke erfpacht: fatale crisis of gouden toekomst?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 03-10-2014 Cascokoop: wenkend perspectief binnen een circulaire economie
European Human Rights Cases 21-06-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-12-2011, 7097/10
Fiscale Berichten voor het Notariaat 27-06-2011 Woonark in het algemeen roerend
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-02-2011 Basisregistratie Kadaster en de notariële vastgoedpraktijk
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 05-01-2011 De Wet ruimtelijke ordening in een notendop
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-02-2010 De onroerende woonboot
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 10-01-2009 Modern vastgoed: De vastgoedjurist in de eenentwintigste eeuw
Vastgoedrecht 23-12-2008 Eurotitle: een stap richting Europese vastgoedmarkt
Vastgoedrecht 23-06-2008 Bescherming van eigendom uit het EVRM en verkrijging door verjaring
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18-09-2007 Reactie op Redactioneel van W.H. van Boom in NTBR 2007, 15, p. 137. Privaatrecht: we stellen te veel en vragen te weinig
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 09-09-2006 EuroTitle: onmisbaar voor Europese vastgoedmarkt
Nederlands Juristenblad 10-06-2005 Kabels en leidingen: de chaos in de bodem
Bouwrecht 15-02-2005 Het 'zelf-vereiste': een (on)toelaatbare ervaringseis?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 12-02-2005 3D Kadaster en volumepercelen. Ruimtelijke verdeling van vastgoed
Bouwrecht 15-01-2005 Recht op netwerk en grond. Een kritische blik op de verticale natrekking