Auteur H.H.B. Vedder
Tijdschrift Aflevering Artikel
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 20-10-2022 Als de pen machtiger is dan het zwaard over de noodzaak fundamenteel na te denken over de verhouding tussen mededinging en andere belangen en dit goed te verwoorden
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 01-04-2022 HvJ EU 18-09-2019, C-222/18
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-06-2020 Energie het toenemend hybride karakter van de consumentenbescherming in het energierecht
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 09-01-2020 HvJ EU 15-01-2019, C-258/17
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 09-01-2020 HvJ EU 08-05-2019, C-396/17
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 17-06-2019 HvJ EU 19-12-2018, C-374/17
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-02-2014 Clementie en recht De moeizame verhouding tussen de deelnemers aan een kartel, autoriteiten en consumenten
Milieu & Recht 31-12-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 20-06-2013, C-219/12
Milieu & Recht 21-09-2012 Raad van State, 06-06-2012, 201100032/1/R1
Milieu & Recht 03-04-2012 Hof van Justitie EU, 25-07-2011, C-2/10
Mediaforum 27-10-2011 Gerecht EU, 16-12-2010, AB 2011, 54
Mediaforum 27-10-2011 Gerecht EU, 16-12-2010, T-231/06 en T-237/06
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 11-02-2010 Mickelsson & Roos - Markttoegang en de Euro-Defence tot het uiterste opgerekt
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 28-02-2009 Het Verdrag van Lissabon en het Europees Milieubeleid
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-12-2006 De Wabo en het Europees recht
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-12-2005 Tien jaar Europees milieurecht en Nederland
Vermogensrechtelijke Analyses 20-06-2005 Ambtshalve toetsing van overeenkomsten aan het kartelverbod
Milieu & Recht 15-06-2005 Recente ontwikkelingen in het EG-milieurecht
Agrarisch recht 15-02-2005 Plantenresten en het afvalstoffenbegrip