Auteur P. Mendelts
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 16-05-2023 Raad van State 05-04-2023
Milieu & Recht 17-04-2023 Raad van State 21-12-2022
Milieu & Recht 17-04-2023 Rechtbank Oost-Brabant 15-02-2023
Milieu & Recht 28-03-2023 Raad van State 09-11-2022
Milieu & Recht 28-03-2023 Raad van State 21-12-2022
Milieu & Recht 02-02-2023 Rechtbank Midden-Nederland 15-11-2022
Milieu & Recht 30-12-2022 Rechtbank Den Haag 19-10-2022
Milieu & Recht 20-12-2022 Raad van State 06-10-2022
Milieu & Recht 20-11-2022 Raad van State 26-04-2022
Milieu & Recht 20-11-2022 Rechtbank Den Haag 16-08-2022
Milieu & Recht 26-07-2022 Rechtbank Midden-Nederland 16-02-2022
Milieu & Recht 26-07-2022 Raad van State 06-04-2022
Milieu & Recht 06-05-2022 Rechtbank Midden-Nederland 24-12-2021
Milieu & Recht 06-05-2022 Raad van State 09-02-2022
Milieu & Recht 25-02-2022 Rechtbank Oost-Brabant 08-12-2021
Milieu & Recht 20-01-2022 HvJ EU 28-10-2021, C-357/20
Milieu & Recht 24-12-2021 Windparken en het soortenbeschermingsrecht
Milieu & Recht 12-11-2021 Raad van State 07-07-2021
Milieu & Recht 12-11-2021 Rechtbank Midden-Nederland 22-09-2021
Milieu & Recht 14-10-2021 Rechtbank Noord-Holland 07-06-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-09-2021 Raad van State 31-03-2021
Milieu & Recht 31-07-2021 Raad van State 21-04-2021
Milieu & Recht 28-07-2021 Raad van State 07-04-2021
Milieu & Recht 31-05-2021 Gerechtshof Amsterdam 02-02-2021
Milieu & Recht 28-02-2021 Raad van State 18-11-2020
Milieu & Recht 28-02-2021 Rechtbank Gelderland 07-12-2020
Milieu & Recht 27-01-2021 Raad van State 07-10-2020
Milieu & Recht 27-01-2021 Raad van State 04-11-2020
Milieu & Recht 31-10-2020 Raad van State 16-09-2020
Milieu & Recht 30-09-2020 Rechtbank Midden-Nederland 30-06-2020
Milieu & Recht 30-09-2020 HvJ EU 02-07-2020, C-477/19
Milieu & Recht 31-07-2020 HvJ EU 11-06-2020, C-88/19
Milieu & Recht 30-06-2020 Raad van State 29-04-2020
Milieu & Recht 31-05-2020 Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-05-2020 Raad van State 15-01-2020
Milieu & Recht 30-04-2020 Raad van State 29-01-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-08-2018 Raad van State 16-05-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-06-2018 Raad van State 13-12-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 Raad van State 16-08-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2017 Raad van State 21-06-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2015 Raad van State 02-09-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-05-2015 Raad van State 14-01-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-02-2015 Raad van State 22-10-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2014 Raad van State 05-02-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-02-2014 Raad van State 04-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-12-2013 Raad van State, 03-04-2013, 201113378/1/A3
Journaal Flora en Fauna 01-12-2013 Subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer: SNL en SKNL
Journaal Flora en Fauna 01-02-2013 Aarhus in Nederland
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-01-2013 Waar vinden we het Waddenzeebeleid?
Journaal Flora en Fauna 09-10-2012 Raad van State, 15-08-2012, 201101474/1/A4
Milieu & Recht 15-06-2012 Een ruimere jas voor Natura 2000?
Journaal Flora en Fauna 31-08-2011 Strafrechtelijke handhaving van de Flora- en faunawet
Milieu & Recht 24-12-2010 Passende beoordelingen in de drie Waddenzeelanden
Milieu & Recht 16-06-2008 Bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden. Een beschouwing over wetsvoorstel 31038
Milieu & Recht 11-10-2006 Beheersplannen voor natuurgebieden
Nederlands Juristenblad 25-02-2005 Naar een beter Haags zicht op Brussel?