Auteur C.W.M. van Alphen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 08-06-2023 De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Een vergelijking met het omgevingsplan
Gemeentestem 26-07-2022 De gebodsbepaling als ‘onvoorwaardelijke verplichting’ in het omgevingsplan
Gemeentestem 10-03-2021 Delegatie van regelgevende bevoegdheden aan de burgemeester vereist een duidelijke grondslag in de Gemeentewet
Gemeentestem 11-10-2019 Het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening in de gemeentelijke praktijk
Gemeentestem 17-02-2019 De herstelsanctie tot voorkoming van herhaling en de behoefte daaraan in de gemeentelijke praktijk
Gemeentestem 18-04-2017 Raad van State 07-12-2016
Gemeentestem 16-02-2017 Raad van State 13-07-2016
Gemeentestem 21-12-2016 Raad van State 01-06-2016
Gemeentestem 21-12-2016 Raad van State 06-04-2016
Gemeentestem 21-06-2016 Raad van State 30-12-2015
Gemeentestem 09-06-2016 Raad van State 17-02-2016
Gemeentestem 24-09-2015 Reactie op reactie Korsse onder Gst. 2015/92
Gemeentestem 01-09-2015 Raad van State 06-05-2015
Gemeentestem 26-05-2015 Raad van State 14-01-2015
Gemeentestem 05-05-2015 Raad van State 21-01-2015
Gemeentestem 16-02-2015 Raad van State 08-10-2014
Gemeentestem 05-12-2014 Horeca en geluid: geluidshinder en/of geluidsoverlast?
Gemeentestem 07-10-2014 Raad van State 04-06-2014
Gemeentestem 05-08-2014 Raad van State 26-02-2014
Gemeentestem 28-03-2014 Raad van State 13-11-2013
Gemeentestem 17-03-2014 Raad van State 16-10-2013
Gemeentestem 24-12-2013 Raad van State, 5 juni 2013, nr. 201202242/1/A3
Gemeentestem 24-10-2013 Raad van State, 10-04-2013, 201202768/1/R4
Gemeentestem 03-10-2013 Raad van State, 27-03-2013, 201204658/1/R2
Gemeentestem 06-08-2013 Raad van State, 27-02-2013, 201210134/1/R2
Gemeentestem 20-06-2013 Raad van State, 13-03-2013, 201201585/1/A3
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-05-2013 De landbouw-effectrapportage
Gemeentestem 16-04-2013 Het overgangsrecht in de gewijzigde Drank- en Horecawet gewaardeerd
Gemeentestem 08-11-2012 Raad van State, 18-07-2012, 201108989/1/A3
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-08-2011 De Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht en planologisch relevante gebruiksregels in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
Gemeentestem 18-07-2011 De Algemene Plaatselijke Verordening en het bestemmingsplan. Een duidelijke afstemming?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-12-2010 Raad van State, 16-06-2010, 200901080/1/R1
Gemeentestem 23-10-2010 Rechtbank Breda, 07-04-2010, 09 / 3287 GEMWT
Gemeentestem 27-02-2010 Rechtbank Roermond, 05-08-2009, 89898 / HA ZA 08-765
Gemeentestem 07-11-2009 Over betogen, evenementen en uitwegen. Verordenen met een meldingsplicht
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 09-09-2009 Raad van State, 13-05-2009, 200801516/1
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-03-2009 Woningen en open teelten: afstand houden?
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-11-2008 Het wettelijke gebruiksverbod in de Wet ruimtelijke ordening
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 26-01-2007 De overeenkomst als beleidsinstrument bij de herinrichting van het landelijk gebied
Agrarisch recht 28-07-2006 De huisvesting van tijdelijke arbeiders in de agrarische sector
Agrarisch recht 10-03-2005 Het aanlegvergunningstelsel in het bestemmingsplan Buitengebied