Auteur C.J. Loonstra
Tijdschrift Aflevering Artikel
Arbeidsrechtelijke Annotaties 31-12-2021 Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA): 20 jaar
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 27-10-2021 Uitleg en kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst: 'als u begrijpt wat ik bedoel'
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 21-01-2014 Het Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de lading?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-02-2013 De rol van de UWV- en de ontbindingsprocedure volgens het Regeerakkoord
Dossier arbeid & recht 28-12-2012 Naar een nieuw ontslagrecht?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-11-2012 De eis van geschrift en het proeftijdbeding
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 23-10-2012 De hoorprocedure in het nieuwe voorgenomen ontslagrecht.
Dossier arbeid & recht 29-09-2012 Statistiek ontbindingsvergoedingen 2011
Dossier arbeid & recht 03-07-2012 Het bereik van art. 7:658 lid 4 BW
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 02-06-2012 De kwalificatievraag en bovenal: welke rechter is nu leidend? (HR 17 februari 2012, LJN BU8926)
Arbeidsrechtelijke Annotaties 05-04-2012 Grenzen aan de rechtsvormende taak van de rechter in het privaatrecht en het arbeidsrecht
Dossier arbeid & recht 31-12-2011 Enkele CAO-rechtelijke vragen
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 09-11-2011 Uitlegvragen in het arbeidsrecht
Dossier arbeid & recht 08-10-2011 Statistiek ontbindingsvergoeding in 2010
Arbeidsrechtelijke Annotaties 02-09-2011 Arbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke dienstbetrekking: dezelfde betekenis en uitlegcriteria?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 13-07-2011 Toenemende verprivatisering van het arbeidsrecht?
Dossier arbeid & recht 27-06-2011 De Gouden Kooi
ArbeidsRecht 31-05-2011 Statistiek Ontbindingsvergoedingen 2010: the year after
JAR geannoteerd 13-05-2011 Hoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
Jurisprudentie Arbeidsrecht 23-04-2011 Hoge Raad, 25-03-2011, 10/02146
Dossier arbeid & recht 07-04-2011 Hof Leeuwarden, 05-10-2010, ---
Dossier arbeid & recht 07-04-2011 Kantongerecht Alkmaar, 18-08-2010, ---
Dossier arbeid & recht 07-04-2011 Gerechtshof 's-Gravenhage, 07-12-2010, 105.006.717/01
Dossier arbeid & recht 07-04-2011 Gerechtshof 's-Gravenhage, 07-12-2010, 105.006.717/01
Dossier arbeid & recht 10-12-2010 Onrechtmatige concurrentie door wekrnemers zonder concurrentiebeding
Dossier arbeid & recht 09-09-2010 Overzicht ontbindingsrechtspraak 2009
ArbeidsRecht 31-08-2010 De januskop van de Hoge Raad
ArbeidsRecht 03-07-2010 Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland!
Dossier arbeid & recht 11-06-2010 WW-Rechtspraak centrale raad van beroep na 1 oktober 2006
Dossier arbeid & recht 18-03-2010 Samenloop van kennelijk onredelijk ontslag en ontbinding
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 26-02-2010 Art. 7:610 BW en de partijbedoeling
Dossier arbeid & recht 10-12-2009 Ontslagvergoedingen
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 25-09-2009 Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon?
ArbeidsRecht 27-06-2009 Statistiek ontbindingsvergoeding 2008: het einde van een tijdperk
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 18-06-2009 Reacties op artikel 'Wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens de Hoge Raad: de kluwen (deels) ontward'
Dossier arbeid & recht 21-03-2009 Woon-werkverkeer en werk-werkverkeer: werkgeversaansprakelijkheid
Arbeidsrechtelijke Annotaties 29-12-2008 Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd
Dossier arbeid & recht 22-12-2008 Van Taxi Hofman tot Mammoet
ArbeidsRecht 29-11-2008 Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (2) Materiële aspecten
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 10-11-2008 Toegang tot de ontbindingsrechter na inschakeling CWI?
ArbeidsRecht 28-10-2008 Proeftijdbeding: stand zaken 2003-2008
Dossier arbeid & recht 19-09-2008 Rondom de opzegging
Dossier arbeid & recht 16-06-2008 Betutteling af?
ArbeidsRecht 31-05-2008 Statistiek ontbindingsvergoedingen 2007: meer van hetzelfde?
Dossier arbeid & recht 19-03-2008 Werkhervatting en arbeidstherapie
Arbeidsrechtelijke Annotaties 31-12-2007 Hadden Osinga en Spaan maar eerder geleefd: over 'zwaarder drukken' en de werking van het concurrentiebeding
Dossier arbeid & recht 14-12-2007 Greenpeace en emergis: twee recente arresten van de Hoge Raad
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 01-12-2007 Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders?
Dossier arbeid & recht 11-09-2007 Wanprestatie (Art. 7:686 BW)
Nederlands Juristenblad 13-07-2007 De eeuw van de wet op de arbeidsovereenkomst
Dossier arbeid & recht 15-06-2007 Ontwikkelingen art. 7:685 BW
Arbeid integraal 13-06-2007 De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in cao's
ArbeidsRecht 29-05-2007 Statistiek ontbindingsvergoedingen 2006: de stabiliteit voorbij?
Dossier arbeid & recht 02-04-2007 Concurrentiebeding: over AVM en Brabant/Van Uffelen
Jurisprudentie in Nederland 19-03-2007 Hoge Raad, 05-01-2007, C05/257HR
Jurisprudentie in Nederland 19-03-2007 Hoge Raad, 05-01-2007, C05/258HR
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-03-2007 Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
Dossier arbeid & recht 18-12-2006 Drankencentrale en de lagere rechtspraak nadien
Arbeidsrechtelijke Annotaties 06-12-2006 De zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW
Jurisprudentie in Nederland 22-11-2006 Kantongerecht Emmen, 06-09-2006, 161505
Dossier arbeid & recht 25-09-2006 Vragen over artikel 7:668A lid 1 en 2 BW en artikel 7:677 lid 4 en 5 BW
Arbeid integraal 02-09-2006 Arbeidsovereenkomstenrecht 1996-2006: uniform, transparant en handhaafbaar?
Jurisprudentie in Nederland 21-07-2006 Gerechtshof Leeuwarden, 29-03-2006, Rolnummer 0400302
Jurisprudentie in Nederland 21-07-2006 Gerechtshof Leeuwarden, 12-04-2006, Rolnummer 0400313
ArbeidsRecht 22-06-2006 Statistiek ontbindingsvergoedingen 2005: een jaar van stabiliteit
Dossier arbeid & recht 16-06-2006 Recente rechtspraak Hof van Justitie EG
Ars Aequi 09-06-2006 Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in zicht
Jurisprudentie in Nederland 19-05-2006 Gerechtshof Leeuwarden, 29-03-2006, Rolnummer 0400455
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 17-05-2006 Ontknoping rampendossier
Arbeidsrechtelijke Annotaties 02-05-2006 Inhoud, stelplicht en bewijslast bewuste roekeloosheid; HR 14 oktober 2005, JAR 2005/271; JIN 2005/407 (m.nt. Loonstra) (City Tax BV/De Boer); HR 2 december 2005, JAR 2006/15 (Bestelautokoerier)
Jurisprudentie in Nederland 18-04-2006 Gerechtshof Arnhem, 07-02-2006, 2005/1235
Jurisprudentie in Nederland 15-03-2006 Hoge Raad, 20-01-2006, C04/137HR
Jurisprudentie in Nederland 15-03-2006 Gerechtshof 's-Gravenhage, 23-12-2005, C04/1549
Dossier arbeid & recht 14-03-2006 Anciënniteit en afspiegeling bij collectief ontslag
Jurisprudentie in Nederland 24-02-2006 Gerechtshof Arnhem, 01-11-2005, 2004/00588 H
Jurisprudentie in Nederland 15-01-2006 Gerechtshof Leeuwarden, 19-10-2005, 0400423
Arbeidsrechtelijke Annotaties 30-12-2005 De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding revisited
Jurisprudentie in Nederland 27-12-2005 Gerechtshof Leeuwarden, 19-10-2005, 0500413
Jurisprudentie in Nederland 27-12-2005 Gerechtshof Leeuwarden, 09-11-2005, Rolnummer 0500423
Dossier arbeid & recht 15-12-2005 Bewuste roekeloosheid ex artikel 7:658 BW en artikel 7:661 BW: gelijke uitleg!
Jurisprudentie in Nederland 23-11-2005 Hoge Raad, 14-10-2005, C04/200HR
Dossier arbeid & recht 14-11-2005 Gerechtshof 's-Gravenhage, 22-07-2005, 04/202
Dossier arbeid & recht 14-11-2005 Kantongerecht Sittard-Geleen, 17-05-2005, ---
Dossier arbeid & recht 14-11-2005 Centrale Raad van Beroep, 19-04-2005, ---
Jurisprudentie in Nederland 31-10-2005 Rechtbank Arnhem, 20-07-2005, 123439
Dossier arbeid & recht 14-10-2005 Hoge Raad, 08-07-2005, C04/147HR
Dossier arbeid & recht 20-09-2005 Hoge Raad, 20-05-2005, C04/065HR
Dossier arbeid & recht 20-09-2005 Gerechtshof 's-Gravenhage, 12-04-2005, ---
Dossier arbeid & recht 20-09-2005 Het ontslag van de statutaire bestuurder
Jurisprudentie in Nederland 01-08-2005 Hoge Raad, 08-07-2005, C04/147HR
Jurisprudentie in Nederland 15-07-2005 Hoge Raad, 22-04-2005, C03/319HR
Dossier arbeid & recht 17-06-2005 Hoge Raad, 11-03-2005, C03/289 HR
Dossier arbeid & recht 17-06-2005 Centrale Raad van Beroep, 13-01-2005, 03/1472 ALGEM
Dossier arbeid & recht 17-06-2005 Rechtbank Zwolle, 02-02-2005, 217772 CV 03-9824
Dossier arbeid & recht 17-06-2005 De regeling van de opzegtermijn ex artikel 7:672 BW
Jurisprudentie in Nederland 01-06-2005 Hoge Raad, 11-03-2005, C03/289 HR
Dossier arbeid & recht 17-05-2005 Hoge Raad, 18-03-2005, C04/106HR
Dossier arbeid & recht 17-05-2005 Centrale Raad van Beroep, 17-11-2004, 02/4290 WW
Jurisprudentie in Nederland 15-05-2005 Hoge Raad, 18-03-2005, C04/106HR
Arbeidsrechtelijke Annotaties 29-04-2005 Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding
Jurisprudentie in Nederland 15-04-2005 Hoge Raad, 19-11-2004, C03/178HR
Jurisprudentie in Nederland 15-04-2005 Hoge Raad, 24-12-2004, C03/204HR
Dossier arbeid & recht 01-04-2005 Hoge Raad, 24-12-2004, C03/204HR
Dossier arbeid & recht 01-04-2005 Hoge Raad, 19-11-2004, C03/178HR
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-03-2005 De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW
Dossier arbeid & recht 11-03-2005 Artikel 7:681 BW na opzegging en ziekte
Dossier arbeid & recht 11-03-2005 Hoge Raad, 10-12-2004, C03/259HR
Dossier arbeid & recht 11-03-2005 Overgang van onderneming (II)
Jurisprudentie in Nederland 09-03-2005 Hoge Raad, 10-12-2004, C03/215HR
Jurisprudentie in Nederland 09-03-2005 Hoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 15-02-2005 Het nieuwe art. 7:653 BW gewogen in het licht van art. 19 lid 3 Grondwet
Nederlands Juristenblad 11-02-2005 Snijden in het ontslagrecht
Jurisprudentie in Nederland 15-01-2005 Hoge Raad, 05-11-2004, C03/281 HR
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-12-2004 Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel concurrentiebeding