Auteur P.S. Fluit
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2023 Centrale Raad van Beroep 23-12-2022
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-01-2023 Centrale Raad van Beroep 12-09-2022
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-08-2022 Centrale Raad van Beroep 02-12-2021
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 17-03-2022 No-riskbeleid UWV ten aanzien van de 35-minner: blij met een dode mus?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-11-2021 Centrale Raad van Beroep 14-04-2021
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-05-2021 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-03-2021
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 25-01-2021 Oordeel bedrijfsarts leidend bij loonsanctie
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 22-06-2020 Centrale Raad van Beroep 08-01-2020
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2020 Centrale Raad van Beroep 25-09-2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-07-2019 Rechtbank Noord-Nederland 30-04-2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-07-2019 Nadere overwegingen over de compensatieregeling
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2019 Compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Uitspraken Sociale Zekerheid 29-03-2019 Centrale Raad van Beroep 23-01-2019
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2019 Centrale Raad van Beroep 04-07-2018
ArbeidsRecht 13-12-2018 Second opinion en deskundigenoordeel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-12-2018 Korošec en arbeidsongeschiktheidszaken
Jurisprudentie Arbeidsrecht 21-09-2018 Rechtbank Rotterdam 23-05-2018, ROT 17/5214
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-08-2018 Centrale Raad van Beroep 21-02-2018
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2018 Centrale Raad van Beroep 11-10-2017
ArbeidsRecht 31-12-2017 De Werkwijzer Poortwachter en de gevolgen voor de re-integratiepraktijk
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-08-2017 Centrale Raad van Beroep 22-03-2017
ArbeidsRecht 24-04-2016 De zelfstandige en de WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-04-2016 Centrale Raad van Beroep 09-12-2015
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-04-2016 Centrale Raad van Beroep 09-12-2015
ArbeidsRecht 04-03-2016 De fictieve opzegtermijn per 1 januari 2016: uitsluiten
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 19-02-2016 De wijzigingen in de WW ten gevolge van de WWZ
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-11-2015 De loondoorbetalingsverplichting van art. 7:628 lid 1 BW in de Wwz gewijzigd; schijn of werkelijkheid?
Uitspraken Sociale Zekerheid 15-04-2015 Centrale Raad van Beroep 28-01-2015
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-03-2015 Centrale Raad van Beroep 03-09-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-02-2015 De ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ gewogen en te streng bevonden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 14-11-2014 Rechtbank Den Haag 01-08-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 14-10-2014 Het nieuwe ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid
Uitspraken Sociale Zekerheid 31-07-2014 Centrale Raad van Beroep 21-05-2014
Uitspraken Sociale Zekerheid 28-05-2014 Centrale Raad van Beroep 19-02-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-04-2014 Centrale Raad van Beroep 15-01-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-02-2014 Over het leed dat BEZAVA heet: De complicaties van de nieuwe Ziektewet voor de
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-07-2013, 200.127.255/01
Uitspraken Sociale Zekerheid 05-10-2013 Centrale Raad van Beroep, 04-09-2013, 12/1089 WAO-T
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-06-2013 Het procesbelang in WIA-zaken
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-02-2013 Centrale Raad van Beroep, 15-08-2012, 11/5160 WIA + 11/7297 WIA
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-01-2013 Vereenvoudiging van de WW: helaas nog niet eenvoudig genoeg
Uitspraken Sociale Zekerheid 10-12-2012 Centrale Raad van Beroep, 31-10-2012, 12/2893 WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-11-2012 De omvang en strekking van de no-riskpolis: driedubbele of niet verzekerde arbeid bij hernieuse uitval
Uitspraken Sociale Zekerheid 07-04-2012 Centrale Raad van Beroep, 01-02-2012, 09/6982 WW + 10/6626 WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-03-2012 Aanbod contractsverlenging mag niet langer worden geweigerd
ArbeidsRecht 31-12-2011 Reactie - Revisie van art. 24 WW is nodig
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2011 Centrale Raad van Beroep, 20-07-2011, 10/4810 WW
Uitspraken Sociale Zekerheid 12-08-2011 Centrale Raad van Beroep, 29-06-2011, 09/2592 WW + 10/6616 WW
ArbeidsRecht 31-05-2011 De loonsanctie na 104 weken in de praktijk
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 29-04-2011 Commentaar op het arrest I-Control
Uitspraken Sociale Zekerheid 07-04-2011 Centrale Raad van Beroep, 15-03-2011, 09/1191 WW + 10/5037 WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-03-2011 De herzieningsoperatie zzp'ers die vanuit de WW gestart zijn
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-03-2011 Centrale Raad van Beroep, 01-12-2010, 10/2286 WW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2010 Centrale Raad van Beroep, 29-04-2010, 09/988 ZW
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-01-2010 Centrale Raad van Beroep, 30-09-2009, 07/6016 WIA
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-12-2009 De jurisprudentie van de Centrale Raad over het nieuwe verwijtbaarheidcriterium in de WW
Uitspraken Sociale Zekerheid 26-11-2009 Centrale Raad van Beroep, 28-10-2009, 07/3312 WIA
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-08-2009 Centrale Raad van Beroep 11-03-2009
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-06-2009 Oud: de CWI. Nieuw: het UWV WERKbedrijf en de locatie werk en inkomen
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2009 Rechtbank Alkmaar, 28-08-2008, 07/1616
Uitspraken Sociale Zekerheid 10-01-2009 Rechtbank Roermond, 23-09-2008, AWB 08 / 161
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 31-12-2008 Rechtbank Leeuwarden, 10-10-2008, AWB 07/3102
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 26-08-2008 Schattingsbesluit gewijzigd: uniformering en indexering
Uitspraken Sociale Zekerheid 07-03-2008 Centrale Raad van Beroep, 01-02-2008, 06/2150 WAO
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-02-2008 Let op de omvang van het geding!
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 01-12-2007 Godsdienst in arbeidsverhoudingen
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-10-2007 WAO-besluit omvat geen beslissing over loonsanctie
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 22-06-2007 Sociale zekerheid voor de oudere werknemer. Laveren tussen activering en bescherming
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-05-2007 Centrale Raad van Beroep, 10-05-2006, 04/3570 ZW, 04/3571 ZW
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 30-01-2007 Centrale Raad van Beroep, 29-09-2006, 04/2084 WAO
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 23-11-2006 Doorgaan met pro forma's?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 21-09-2006 Centrale Raad van Beroep, 23-05-2006, 04/2904 WAO
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 03-02-2006 WIA en reďntegratie
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 22-09-2005 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-05-2005, 01/1731, USZ 2005/259
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 25-08-2005 Ter visie - WIA en privacy
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-03-2005 Een nieuw kind van de poortwachter: de verhaalssanctie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-02-2005 Centrale Raad van Beroep, 09-06-2004, 01/5890; 01/5903; 01/5904; 01/5900; 01/5901; 01/5898; 01/5899; 01/5893; 01/5897; 01/5891 e.a.
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-12-2004 Centrale Raad van Beroep, 09-11-2004, 03/4179 WAO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-12-2004 Centrale Raad van Beroep, 07-07-2004, 01/6405 WW