Auteur A.G. Veldman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 21-07-2023 De personele reikwijdte van het EU-discriminatieverbod in de arbeid – uitbreiding naar alle zelfstandige ondernemers?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 25-02-2022 Nieuwe Europese en Nederlandse wetsvoorstellen om de loonkloof m/v te dichten: gaat het werken?
Jurisprudentie Arbeidsrecht 18-12-2020 EHRM, 20-10-2020, 33139/13
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-11-2020 Is de gender pay gap te slechten met juridische middelen?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 Ontzegging van een transitievergoeding aan pensioengerechtigden vormt geen leeftijdsdiscriminatie: een uitgemaakte zaak na de Hoge Raad-beschikking van 20 april 2018?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 30-12-2017 Dynamisch incorporeren na Asklepios
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-10-2017 ‘Privatisering’ van arbeidsmarktbeleid in relatie tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-12-2015 Het minimumloonbegrip in de Detacheringsrichtlijn – ruimte voor sociale bescherming
ArbeidsRecht 21-07-2015 ‘Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 01-11-2013 Werknemersbescherming en economische vrijheden
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 14-12-2012 Het kip-ei-probleem van het leveren van een prima facie bewijs van discriminatie bij sollicitatie
Arbeidsrechtelijke Annotaties 01-08-2012 Het Europese grondrecht van jaarlijkse vakantie: voorwaarden bij ziekte en (horizontale) doorwerking
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-04-2012 Hof van Justitie EU, 22-11-2011, C-214/10
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-02-2012 Contouren van het Europese leeftijdsdiscriminatierecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-12-2011 Hof van Justitie EU, 13-09-2011, C-447/09
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 08-10-2011 Bedrijfspensioenen, geregistreerd partnerschap en het Uniebeginsel van gelijke behandeling
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-07-2011 Hof van Justitie EU, 10-03-2011, C-109/09
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-02-2011 Hof van Justitie EU, 21-10-2010, C-242/09
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-02-2011 Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post: de goede weg om loonconcurrentie in een geliberaliseerde markt tegen te gaan?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 25-01-2011 Wat zijn gelijke gevallen? De vergelijkingsmaatstaf in het (Europees) arbeidsrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-08-2010 Hof van Justitie EG, 22-04-2010, C-486/08
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 Hof van Justitie EU, 12-01-2010, C-341/08
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-12-2009 Zijn pensioenontslag en leeftijdsgebonden bedrijfsregelingen 'Euro-proof'?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-12-2009 Uitbreiding ouderschapsverlof
Arbeidsrechtelijke Annotaties 05-09-2009 Associatieve discriminatie, een nieuw begrip van Europees sociaal recht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-05-2009 Hof van Justitie EG, 27-11-2008, C-396/07
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 31-12-2008 Hof van Justitie EG, 23-09-2008, C-388/07
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-11-2008 Een nieuwe vrucht van sociale wetgeving?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-11-2008 Hof van Justitie EG, 17-07-2008, C-303/06
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 18-09-2008 Ontslagbescherming van werkneemsters bij IVF-behandeling. De complexe wisselwerking van Europees arbeidsomstandighedenrecht en Europees gelijkebehandelingsrecht
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 28-07-2008 Hof van Justitie EG, 03-04-2008, C-346/06
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 24-07-2008 Hof van Justitie EG, 03-04-2008, C-346/06
Arbeidsrechtelijke Annotaties 24-05-2008 Gedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument van werkgelegenheidsbeleid?
Arbeid integraal 12-04-2008 Goed werkgeverschap en gelijk loon voor gelijke arbeid. Over redelijkheid en billijkheid, rechtsbeginselen en internationale grondrechten
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 24-12-2007 Hof van Justitie EG, 16-10-2007, C-411/05
Arbeid integraal 03-04-2007 Recente Europese arbeidsrechtspraak: sociale drempels voor flexibele arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsstrategieën
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-03-2007 Europese bescherming in geval van tijdelijk dienstverband: carrière voor een flexibele arbeidsmarkt?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-12-2006 Hof van Justitie EG, 03-10-2006, C-17/05
Arbeidsrechtelijke Annotaties 06-12-2006 Communautaire beschermingsbeginselen en de gevolgen voor het nationaal arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 26-10-2006 Hof van Justitie EG, 04-07-2006, C-212/04
Arbeid integraal 28-03-2006 De oudere werknemer en pensioenontslag. Hoe streng moet generiek pensioenontslag en functioneel leeftijdsontslag getoetst worden aan de (Europese) wetgeving leeftijdsdiscriminatie?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 01-12-2005 Hof van Justitie EG, 08-09-2005, C-191/03
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-10-2005 Gevecht der generaties
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 26-05-2005 Hof van Justitie EG, 10-03-2005, 196/02
Arbeid integraal 24-03-2005 Voorbij het 'lifo-beginsel' bij reorganisatie
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-11-2004 Hof van Justitie EG, 27-05-2004, C-285/02