Auteur E.J.A. Franssen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Arbeidsrecht 28-04-2023 Hoge Raad 17-03-2023
ArbeidsRecht 03-10-2022 De Waadi en grensoverschrijdende terbeschikkingstelling
Jurisprudentie Arbeidsrecht 25-04-2022 Rechtbank Overijssel 15-03-2022
Jurisprudentie Arbeidsrecht 11-09-2021 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-07-2021
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-04-2021 HvJ EU 25-02-2021, C-804/19
Jurisprudentie Arbeidsrecht 10-01-2021 HvJ EU 01-12-2020, C-815/18
Jurisprudentie Arbeidsrecht 07-08-2020 HvJ EU 16-07-2020, C-610/18
Jurisprudentie Arbeidsrecht 25-06-2020 Hoge Raad 29-05-2020
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-02-2020 HvJ EU 10-12-2019, C-16/18
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-12-2019 Pensioenopbouw payrollkrachten wordt verbeterd, maar zijn we het pensioen van uitzendkrachten vergeten?
Jurisprudentie Arbeidsrecht 16-06-2019 Raad van State 17-04-2019
Jurisprudentie Arbeidsrecht 30-12-2018 Hoge Raad 23-11-2018
Jurisprudentie Arbeidsrecht 02-09-2018 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
Jurisprudentie Arbeidsrecht 16-06-2018 Hoge Raad 04-05-2018
ArbeidsRecht 08-05-2018 De mobiele werknemer en het minimumloon
Jurisprudentie Arbeidsrecht 13-01-2018 HvJ EU 20-12-2017, C-102/16
Jurisprudentie Arbeidsrecht 11-10-2017 HvJ EU 14-09-2017, C-168/16 en C-169/16
Tijdschrift Vervoer & Recht 08-09-2017 Ketenaansprakelijkheid in het internationale wegtransport: een papieren tijger?!
Jurisprudentie Arbeidsrecht 08-06-2017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2017
ArbeidsRecht 21-11-2016 Zelfstandigen en de WAGwEU
Jurisprudentie Arbeidsrecht 23-06-2016 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016
Tijdschrift Vervoer & Recht 06-06-2016 Concurrerende arbeidsvoorwaarden in het internationale wegtransport
Jurisprudentie Arbeidsrecht 29-01-2016 HvJ EU 17-12-2015, C-25/14 C-26/14
Jurisprudentie Arbeidsrecht 19-12-2015 Rechtbank Gelderland 05-11-2015
ArbeidsRecht 09-12-2015 De Wet Aanpak Schijnconstructies: wijzigingen met betrekking tot de loonbetaling
Jurisprudentie Arbeidsrecht 17-10-2015 Rechtbank Overijssel 24-08-2015
ArbeidsRecht 09-10-2015 De Wet Aanpak Schijnconstructies: De ketenaansprakelijkheid
Jurisprudentie Arbeidsrecht 01-09-2015 Rechtbank Midden-Nederland 22-07-2015
Jurisprudentie Arbeidsrecht 09-02-2015 Rechtbank Oost-Brabant 08-01-2015
ArbeidsRecht 17-01-2015 De Essent-zaak: iets meer ruimte door vreemdelingen
Jurisprudentie Arbeidsrecht 04-11-2014 HvJ EU 11-09-2014, C-91/13
Jurisprudentie Arbeidsrecht 11-09-2014 Rechtbank Rotterdam 23-07-2014
Jurisprudentie Arbeidsrecht 05-08-2014 HvJ EU 08-07-2014
Jurisprudentie Arbeidsrecht 26-01-2014 Europees Comité Sociale rechten, 03-07-2013, 85/2012
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-12-2013 Hof van Justitie EU, 17-10-2013, C-184/12
Jurisprudentie Arbeidsrecht 11-11-2013 Gerechtshof 's-Gravenhage, 15-10-2013, 200.106.073/01
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 18-09-2013 Raad van State, 26-06-2013, 201206417/1/V6
Jurisprudentie Arbeidsrecht 22-06-2013 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-05-2013, HD 200.097.530
ArbeidsRecht 07-12-2012 De nieuwe vakantieregeling: not niet alle vragen beantwoord
ArbeidsRecht 09-05-2012 Het werkgeversbegrip in de Wet arbeid vreemdelingen: breder kunnen we het niet maken
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-04-2012 Rechtbank 's-Gravenhage, 06-02-2012, 1055888 RL EXPL 11-10360
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 22-03-2012 Inlenersaansprakelijkheid verder uitgebreid door registratieplicht in nieuwe WAADI
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 10-03-2012 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 30-11-2011, 201012777/1/V6
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 10-03-2012 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14-12-2011, 200900689/1/V6
Jurisprudentie Arbeidsrecht 06-02-2012 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-12-2011, HD 200.051.862
ArbeidsRecht 27-01-2012 De zaak Mooy: een mooie gelegenheid voor een beschouwing over grensoverschrijdend arbeidsrecht
JAR geannoteerd 02-11-2011 Rechtbank Roermond, 10-08-2011, 282246 CV EXPL 10-2664
Jurisprudentie Arbeidsrecht 21-09-2011 Rechtbank Roermond, 10-08-2011, 282246 CV EXPL 10-2664
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2010 Vakantierechten van zieke werknemers na Schultz-Hoff: wie betaalt de Europese rekening?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 13-11-2009 Ontbinding en de WMCO: UWV WERKbedrijf of de kantonrechter?
ArbeidsRecht 29-11-2008 Het eigenrisicodragerschap voor de WIA: meer haken en ogen dan men denkt; naschrift bij de reactie
Fusie & overname (incl. F&O Community) 18-09-2008 De Heineken-zaak: Gaan ingeleende werknemers mee?
Arbeidsrechtelijke Annotaties 10-09-2008 De Viking-zaak en de Laval-zaak: werknemersacties in het licht van de fundamentele vrijheden
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 24-07-2008 Christian Welz, The European social dialogue under articles 138 and 139 of the EC Treaty, actors, processes, outcomes
Arbeid integraal 12-04-2008 Kan de verslaafde werknemer nog wel als een goed werknemer worden beschouwd?
ArbeidsRecht 31-03-2008 Het eigenrisicodragerschap voor de WIA: meer haken en ogen dan men denkt
Ars Aequi 12-02-2008 Ontslag van de alcoholverslaafde werknemer: mag dat of niet?
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 01-12-2007 Doorwerking van bronnen van het arbeidsrecht op de verplichtingen van werkgever en werknemer
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-03-2007 De toekomst van de europese sociale dialoog
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-05-2006 Hoe dwingend is de Nederlandse ontslagbescherming bij arbeidsovereenkomsten naar vreemd recht?