Auteur B.J. Schueler
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-03-2022 Raad van State 20-10-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-11-2021 Raad van State 15-09-2021
Bouwrecht 10-09-2021 Raad van State 16-06-2021
Verkeersrecht 15-12-2020 Op weg naar de Omgevingswet
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-08-2019 De eigen aard van het bestuursrecht. Vijftig jaar Hoofdstukken van bestuursrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-02-2019 Kijken in de ziel van de bouwrechtjurist. Naar aanleiding van het boek Bouwrechtjuristen van H.C.W.M. Moesker en S.J.H. Rutten
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 29-01-2019 De Awb-rechter na 25 jaar: een karakterschets
Nederlands Juristenblad 17-10-2018 Kroniek van het omgevingsrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2018 Wat is daarop uw antwoord? Vragen over responsief bestuur
Nederlands Juristenblad 13-10-2016 Kroniek van het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoeksplichten
RegelMaat 31-12-2015 De verschuivende functies van de Awb
Nederlands Juristenblad 15-10-2014 Kroniek van het omgevingsrecht - De weg naar een nieuwe Omgevingswet
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2014 De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 06-12-2013 De 'losse eindjes' van Titel 8.4 Awb
Maandblad voor Vermogensrecht 05-09-2013 Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht en de nieuwe regeling van overheidsaansprakelijkheid in de Awb
Milieu & Recht 15-02-2013 Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht
Nederlands Juristenblad 12-10-2012 Naar een nieuw omgevingsrecht, vijf tendensen in de jaren 2010-2012
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 De grote veandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht
Nederlands Juristenblad 08-10-2010 Kroniek van het omgevingsrecht: Vechten tegen complexiteit
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2010 De relativiteitseis: sneller of beter?
Milieu & Recht 31-12-2009 Spoedig herstel?
Milieu & Recht 18-12-2008 Het voorstel voor een Wet bestuurlijke lus Awb en de positie van belanghebbenden in het omgevingsrecht
Milieu & Recht 24-11-2008 Het verschil tussen een milieuorganisatie en een procedeerclub
Tijdschrift voor Bouwrecht 08-09-2008 De lus als ontknoping van het proces
Milieu & Recht 29-04-2008 De drie taken van de bestuursrechter: rechtsbescherming, controle en geschilbeslechting
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-04-2008 Het wetsvoorstel Wabo (deel 2); Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-10-2007 De onrechtmatige overheidsdaad in het voorontwerp schadevergoeding
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-09-2007 Bijdragen aan het relativiteitsdebat
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2005 Hoe ver strekt de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? Over subjectivering in het bestuursprocesrecht
Bouwrecht 15-03-2005 Aansprakelijkheid voor bouw- en woningtoezicht