Auteur W. Konijnenbelt
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-11-2022 Toetsingsintensiteit in soorten en maten: Bespreking van de bundel Toetsingsintensiteit
Nederlands Juristenblad 14-07-2021 Urgenda in Frankrijk, of de Zaak van de Eeuw
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-08-2019 Normstelling in het bestuursrecht
Nederlands Juristenblad 29-05-2019 Koninkrijksgeschillen beslechten
RegelMaat 05-05-2019 De Poppenwet - Over hoe een gebrek aan logisch denken leidde tot chaos en leugenachtigheid, of: Wetten en wetten: besluiten tot vaststelling en wijziging van een wet en de wet zelf
RegelMaat 30-03-2018 Gidsen voor het wetgeven in de Benelux en Latijns Europa – een poging tot een rechtsculturele benadering
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-09-2017 Verweesde besluiten – vervolg
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-06-2016 Een correctie op het relativiteitsvereiste van 8:69a Awb?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-05-2016 Verweesde besluiten
Gemeentestem 11-03-2015 Meldings- en vergunningplichten in gemeentelijke verordeningen
Nederlands Juristenblad 15-12-2014 Red de bestuursrechtspraak! ... en vooral de Centrale Raad van Beroep
Gemeentestem 24-12-2013 Delegatie aan B&W van verordenende bevoegdheid en de betekenis van het derde lid van artikel 156 Gemeentewet
Gemeentestem 24-10-2013 Medebewindsvorderingen en het vraagstuk van delegatie aan B&W
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 06-07-2012 Beleidswijziging en vertrouwen
Gemeentestem 05-05-2012 Een bruikbare Leegstandverordening?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-04-2012 Overgangsrecht, verworven rechten en gewekte verwachtingen - De VAR-preadviezen 2012
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-09-2011 De bestuursrechter alsnog salonfähig: grote kamer, rechtseenheid en conclusies
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 12-07-2011 Romantisch bestuursrecht
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 21-03-2011 Bestuursrechters en bestuursrechtspraak in Frankrijk
Ars Aequi 10-11-2010 Een persoonlijk recht op informatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-09-2010 Prudent wetgeven
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2009 Bestuurlijke rechtsoordelen en rechterlijke oordelen
Gemeentestem 29-08-2009 Gemengde klassen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-06-2009 La Fleurette aan de Aa? Over wetgeving en nadeelcompensatie
Nederlands Juristenblad 27-02-2009 Gemangelde milieuorganisaties?
Gemeentestem 12-12-2008 Naschrift: Autonomie en medebewind revisited
Gemeentestem 14-11-2008 Medebewind of geen medebewind? Of: een vals debat
Gemeentestem 12-02-2008 Definitieve geschillenbeslechting en procesvertegenwoordiging
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2007 De WZST-vergunning; Van fictieve vergunningverlening naar lex silencio positivo
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-11-2007 Necrologie P.J. Boukema 1933-2007
Nederlands Juristenblad 03-08-2007 De Juristenvereniging en de Alternatieve regelgeving
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 02-05-2007 S. Stoter, N. Huls, Regeldruk, een blinde vlek van onderhandelend wetgeven
Gemeentestem 21-04-2007 Op-recht bekeken - De gemeente en de Eerste Kamer
Gemeentestem 23-03-2007 Hoe autonoom zijn de Franse gemeenten?
Gemeentestem 27-01-2007 Moties en commoties
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2006 Herziening bestuursprocesrecht ter tafel
Gemeentestem 23-09-2006 Op-recht bekeken - Houthakkers en andere hoveniers in verordeningsland
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2006 De kleine leugen in de Awb
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2005 Vegtings Algemeen Nederlands Administratiefrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-04-2005 Verwachting - Parlement en ambtenaren
Gemeentestem 04-12-2004 Op-Recht Bekeken: Christofori en de gemeentelijke verordeningen.
Gemeentestem 06-11-2004 Uniformiteit en pluriformiteit in het gemeentelijk bestel.