Auteur N.S.J. Koeman
Tijdschrift Aflevering Artikel
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 23-02-2023 Art. 2 lid 1 Klimaatwet en art. 8 lid 1 EVRM
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 22-02-2022 Leidraad Duurzaamheidsafspraken: een stap in de goede richting? De (on)mogelijkheden binnen het mededingingsrecht op het gebied van duurzaamheidsafspraken volgens de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie. Wie heeft gelijk?
Nederlands Juristenblad 28-09-2016 Klimaatbeleid en mededinging
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 20-07-2016 Het omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-02-2015 Decentralisatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 14-02-2014 De toekomst van de bestuursrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-02-2012 Bestuursrechtspraak van goede kwaliteit: een taak voor de rechter en de wetgever
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-02-2011 Kwaliteit en tempo in het bestuursrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2010 Duurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen
Milieu & Recht 24-09-2010 De Wet milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 07-07-2010 De kloof
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-10-2009 De digitale burger
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-11-2008 Procederen ex ante
Milieu & Recht 29-04-2008 Versnelling in het bestuursprocesrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2007 De voorzichtige terugtred van de bezwaarschriftprocedure
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Een nieuwe rol voor de bestuursrechter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2007 P. Scholten: Algemeen Deel in de Asser-serie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-10-2006 Herziening bestuursprocesrecht ter tafel
Advocatenblad 23-06-2006 Nationaliteit Ayaan Hirsi Ali - Omzien in verwondering
Milieu & Recht 14-06-2006 Luchtkwaliteit en nieuwe projecten: Op zoek naar europeesrechtelijk aanvaardbare ontkoppelingsmogelijkheden
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-01-2006 Nederland en Europa: over wil en dank
Milieu & Recht 08-09-2005 Milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan onder de nieuwe Wro
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 15-02-2005 Luchtkwaliteit: een toneelstuk in veel bedrijven