Auteur L. Squintani
Tijdschrift Aflevering Artikel
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 10-02-2019 Rechtsbescherming tegen plannen en programma’s in het omgevingsrecht in het licht van het Unierecht
Milieu & Recht 20-02-2017 De bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in Nederland, of: een troebele implementatie van de KRW
Milieu & Recht 29-03-2013 'Nationale koppen' en de doorwerking van natuurbeschermingsverdragen
Milieu & Recht 03-04-2012 Hof van Justitie EU, 25-07-2011, C-2/10
Milieu & Recht 02-11-2010 Hof van Justitie EG, 09-03-2010, C-378/08, C-379/08 juncto C-380/08