Auteur G.A. van der Veen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 28-09-2023 Vleermuizen en de vrienden van de rechter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-09-2023 Bestuurshandelingen
Ars Aequi 12-09-2023 De lange weg naar de Omgevingswet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-08-2023 Hoge Raad 31-03-2023
Gemeentestem 08-06-2023 Een nieuw klassiek arrest voor overheid en privaatrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 21-04-2023 Zorgen over zorgplichten in het omgevingsrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-01-2023 Bestuurshandelingen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2022 Handboek Omgevingswet, publiek- en privaatrechtelijke handhaving, Omgevingswet, sanctie, toezicht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-12-2022 Hoge Raad 04-02-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-12-2022 Hoge Raad 30-09-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-12-2022 Hoge Raad 04-11-2022
Milieu & Recht 20-11-2022 De oogst van “Varkens in nood”
Gemeentestem 08-11-2022 Gemist jubileum: het arrest over de Gorsselse bomen
Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-09-2022 Hoge Raad 18-02-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-09-2022 Rechtbank Den Haag 26-05-2021
Vastgoedrecht 01-07-2022 Consultatieversie wetsvoorstel ‘Varkens in nood’ – enkele varkens terug in het hok
Gemeentestem 17-06-2022 Varkens in relatieve nood
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-05-2022 Bestuurshandelingen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-04-2022 De Amsterdamse erfpacht en beginselen van behoorlijk of goed bestuur
Gemeentestem 14-01-2022 Bonnetjesaffaires, gemeentelijke contracten en het gelijkheidsbeginsel
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-12-2021 Meer varkens zonder zienswijzen dan nodig
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-09-2021 Gerechtshof Amsterdam 23-02-2021
Gemeentestem 28-07-2021 De gemeentelijke klimaatverplichtingen komen dichterbij
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2021 Kroniek Bestuurshandelingen november 2020 - april 2021
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 16-04-2021 Art. 6:13 Awb in nood
Gemeentestem 24-03-2021 Urgenda en gemeentelijke klimaatverplichtingen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2020 Art. 6:13 Awb in de fuik?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 24-11-2020 Bestuurshandelingen
Vastgoedrecht 27-10-2020 Enige vraagpunten bij de toepassing van de Wet bodembescherming
Gemeentestem 23-10-2020 Goedkoper de binnenstad vullen met elektrische auto’s
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-09-2020 Hoge Raad 15-05-2020
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-05-2020 Bestuurshandelingen
Gemeentestem 10-05-2020 Verschoonbare termijnoverschrijding in tijden van corona
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-01-2020 PFAS: overheidsaansprakelijkheid ondanks aangepast handelingskader?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-01-2020 Hoge Raad 20-12-2019
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 29-12-2019 Bestuurshandelingen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-11-2019 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2019 Hoge Raad 17-05-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-09-2019 Hoge Raad 15-03-2019
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 17-08-2019 Het vertrouwensbeginsel en de afstand tussen Kneuterdijk en Korte Voorhout
Gemeentestem 14-08-2019 Waarschuwen tegen (mogelijk) Wob-misbruik kan gemeente geld kosten
Gemeentestem 31-05-2019 Gemeenten en drugsafval: einde aan kostenverhaal?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-05-2019 Bestuurshandelingen
Gemeentestem 19-04-2019 Wat moet de Omgevingswet met het begrip “beleidsneutraal”?
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 28-12-2018 Strategisch procederen in het milieurecht: bestuursrechter en civiele rechter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 18-12-2018 Bestuurshandelingen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-11-2018 Gerechtshof Den Haag 09-10-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-10-2018 Hoge Raad 07-10-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-10-2018 Hoge Raad 16-02-2018
Gemeentestem 16-08-2018 Omgevingsvisie en beginselen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-06-2018 Bestuurshandelingen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2018 Rechtbank Den Haag 27-12-2017
Gemeentestem 27-03-2018 Naming and shaming van Wob-misbruikers
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-03-2018 Hoge Raad 17-11-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-02-2018 Hoge Raad 13-10-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-01-2018 Hoge Raad 14-02-2017
Gemeentestem 19-12-2017 Duiken voor communicatie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-12-2017 Bestuurshandelingen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-10-2017 Hoge Raad 24-03-2017
Gemeentestem 09-08-2017 Grootheden uit het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 05-07-2017 De Omgevingswet en het privaatrecht
Nederlands Juristenblad 07-06-2017 De cliënt in beeld - Een onderzoek naar loyaliteit van mkb-cliënten in de advocatuur
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2017 Bestuurshandelingen
Vastgoedrecht 06-03-2017 Bodemverontreiniging en voortdurende conflicten rond het conformiteitsvereiste
Gemeentestem 20-01-2017 De Omgevingswet als instrument voor de vierde decentralisatie?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-12-2016 Bestuurshandelingen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2016 Hoge Raad 20-02-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2016 Hoge Raad 20-03-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-09-2016 Hoge Raad 24-04-2015
Nederlands Juristenblad 04-09-2016 Onteigenen met de Omgevingswet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-08-2016 Hoge Raad 22-05-2015
Gemeentestem 21-07-2016 Wifi-tracking: de gemeenten zijn getraceerd en gewaarschuwd!
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-06-2016 De correctie Widdershoven gewogen
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 23-06-2016 Kroniek Bestuurshandelingen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 06-06-2016 Worden bodem en grondwater de zorgenkinderen onder de Omgevingswet?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-03-2016 Hoge Raad 10-07-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2016 Hoge Raad 19-06-2015
Gemeentestem 18-01-2016 Beroepsgronden buiten zienswijzen of bezwaren?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-12-2015 Gerechtshof Den Haag 17-02-2015
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2015 Het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a Awb: de stand van zaken
Milieu & Recht 31-08-2015 Omgevingswet: fundamentele keuzes in het wetgevingstraject uitgelicht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-08-2015 Hoge Raad 12-12-2014
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 31-12-2014 Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet - Oratie Rijksuniversiteit Groningen
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 31-10-2014 Rechtbank 's-Gravenhage 15-01-2011
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-07-2014 Raad van State 02-04-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-04-2014 HvJ EU 12-12-2013, C-242/12, C-241/12
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-09-2013 Hoge Raad, 14-06-2013, 11/05731
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 01-08-2013 De bouwvergunning voor Paleis Soestdijk in de herhaling
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 01-05-2013 Raad van State 03-10-2012
Vastgoedrecht 07-11-2012 Jurisprudentie. Lopende wet- en regelgeving
Milieu & Recht 21-09-2012 Stroomlijning van rechtsbescherming in het omgevingsrecht
Vastgoedrecht 27-06-2012 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 07-03-2012 Lopende wet- en regelgeving
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-03-2012 Halverwege de Crisis- en herstelwet: de Afdelingsjurisprudentie tot dusverre
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2011 Aansprakelijkheid voor beslissingen in primo en causaal verband
Gemeentestem 17-12-2011 Gemeentelijk kostenverhaal bij asbest, olie en ander ongerief
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-12-2011 Een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee?
Vastgoedrecht 07-11-2011 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 31-08-2011 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 27-06-2011 Lopende wet- en regelgeving en overige overheidsstukken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-01-2011 Hoge Raad, 17-09-2010, 08/05012
Gemeentestem 11-12-2010 Gemeentelijke contracten en het gelijkheidsbeginsel
Vastgoedrecht 30-11-2010 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 30-11-2010 Literatuur en jurisprudentie
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-09-2010 Wet bodembescherming
Vastgoedrecht 22-09-2010 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 30-06-2010 Bodem
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 24-06-2010 Duurzaamheid bevorderen met onduurzame decreten?
Vastgoedrecht 27-02-2010 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 11-12-2009 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 31-10-2009 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 22-08-2009 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 10-07-2009 Lopende wet- en regelgeving
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-04-2009 Jurisprudentie aansprakelijkheden bodemverontreiniging 2005-2008
Vastgoedrecht 11-04-2009 Lopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 20-03-2009 De Hoge Raad en de formele rechtskracht. De stand van zaken
Vastgoedrecht 18-02-2009 Bodem
Vastgoedrecht 23-12-2008 Lopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
Vastgoedrecht 28-10-2008 Bodem
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-08-2008 De gemeentelijkegeurverordening en schadevergoeding
Vastgoedrecht 13-08-2008 Lopende wet- en regelgeving - Literatuur en jurisprudentie
Vastgoedrecht 23-06-2008 Lopende wet- en regelgeving - Literatuur en jurisprudentie
Tijdschrift voor Bouwrecht 07-05-2008 Kwaliteits- en bindingseisen bij nieuwbouw, wat mag wel en wat niet?
Vastgoedrecht 18-04-2008 Lopende wet- en regelgeving - Literatuur en jurisprudentie
Vastgoedrecht 26-02-2008 Lopende wet- en regelgeving - Literatuur en jurisprudentie
Vastgoedrecht 31-10-2007 Lopende wet- en regelgeving
Vastgoedrecht 14-08-2007 Lopende wet- en regelgeving
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 02-07-2007 Wegen, wensen en waarborgen. Over openbare wegen en de wens tot vernieuwing van het wegenrecht
Vastgoedrecht 19-06-2007 Lopende wet- en regelgeving
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 08-06-2007 De implementatie van de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid in de Wet milieubeheer: publiekrechtelijke lacunes plus te voortvarend einde van privaatrechtelijk kostenverhaal
Vastgoedrecht 26-04-2007 Lopende wet- en regelgeving
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 10-04-2007 Europese strategie voor bodembescherming: aardige aansprakelijkheids- en handhavingsaspecten of vooral doorkruising van nationaal beleid?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-04-2007 Hoge Raad, 23-06-2006, C05/099HR
Vastgoedrecht 23-03-2007 Lopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
Vastgoedrecht 05-01-2007 Lopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
Vastgoedrecht 07-11-2006 Bodem
Vastgoedrecht 30-08-2006 Bodem
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-07-2006 Hoge Raad, 03-02-2006, C04/246HR
Vastgoedrecht 20-07-2006 Lopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
Vastgoedrecht 20-07-2006 Literatuur en jurisprudentie
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-07-2006 Hoge Raad, 06-01-2006, C04/191HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-06-2006 Hoge Raad, 14-04-2006, C05/036HR
Vastgoedrecht 15-05-2006 Lopende wet- en regelgeving en voortgang saneringsoperatie
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 06-04-2006 Jurisprudentie kostenverhaal bodemsanering 2003-2005
Vastgoedrecht 24-02-2006 Bodem
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-02-2006 Hoge Raad, 11-11-2005, C04/171HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 10-12-2005 Hoge Raad, 18-03-2005, C04/026HR
Vastgoedrecht 03-11-2005 Bodem
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-08-2005 De Eu-richtlijn Milieuaansprakelijkheid in verhouding tot de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming
Vastgoedrecht 29-06-2005 Lopende wetgeving
Vastgoedrecht 21-04-2005 Wijzigingen Wet bodembescherming
Vastgoedrecht 21-04-2005 De positie van de adviseur-inschrijver bij Europese aanbestedingen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-04-2005 Hoge Raad, 14-01-2005, C03/261HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-04-2005 Hoge Raad, 26-03-2004, C02/243HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-03-2005 Hoge Raad, 24-12-2004, C03/295HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-03-2005 Hoge Raad, 21-03-2003, C01/200HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-01-2005 Hoge Raad, 09-07-2004, C03/142HR
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-12-2004 Hoge Raad, 07-05-2004, C03/013HR