Auteur T.J. Mellema-Kranenburg
Tijdschrift Aflevering Artikel
ftV; Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen 12-09-2023 Vertegenwoordiging
Tijdschrift Erfrecht 28-08-2023 Is de vervaltermijn in artikel 4:85 BW om een beroep op de legitieme portie te doen aan herziening toe?
Tijdschrift Familiebedrijven 04-05-2023 Komt een man bij de notaris...
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2022 Hoge Raad 10-06-2022
ftV; Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen 23-09-2022 Vertegenwoordiging
Juridische Berichten voor het Notariaat 12-09-2022 Het testament van een 104-jarige
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-04-2022 De Personenvennootschap als UBO
Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 28-03-2022 EFTA Court 15-07-2021, E-7/20
ftV; Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen 31-12-2021 Volmacht / Levens≠testament / Bewind / Curatele
Tijdschrift Erfrecht 17-12-2021 De redelijkheid en billijkheid en de legitieme portie
Tijdschrift Familiebedrijven 28-09-2021 De meerwaardeclausule als onmisbaar element bij bedrijfsopvolging bij familiebedrijven
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 25-08-2021 De betekenis van de meerwaardeclausule bij agrarische bedrijfsopvolging
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-03-2021 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie
Juridische Berichten voor het Notariaat 30-03-2021 Is een bewindvoerder verplicht een beroep te doen op de legitieme portie van de rechthebbende?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-02-2021 Gerechtshof Den Haag 16-06-2020
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2020 Gerechtshof Den Haag 11-08-2020
Juridische Berichten voor het Notariaat 31-12-2020 Man/vrouw-firma en periodiek verrekenbeding
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-01-2020 De investerende samenwonende agrariŽr
Juridische Berichten voor het Notariaat 19-12-2019 Schending van de legitieme portie van de bedrijfsopvolger?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-08-2019 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (Maatschap)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-03-2019 De betekenis van de notariŽle opleiding voor het moderne notariaat
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 25-11-2018 De Europese huwelijksvermogensrechtverordening in de notariŽle praktijk. Waar moet de notaris opletten?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 25-08-2018 Vertrouwen in de ambtenaar van de burgerlijke stand?
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-07-2018 Gift aan ex-echtgenoot een schending van de legitieme portie?
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-05-2018 Vormt een PGB-schuld van erflater een onbekende schuld in de zin van art. 4:194a lid 1 en 2 BW?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-03-2018 Kan een uitsluitingsclausule aan een verdelingshandeling van een nalatenschap verbonden worden?
Juridische Berichten voor het Notariaat 26-09-2017 Kan door uitleg worden afgeweken van de inkortingsvolgorde van artikel 4:87 BW?
Juridische Berichten voor het Notariaat 19-01-2017 Onrechtmatig onttrokken gelden en de daarover verschuldigde rente en de invloed daarop van het levenstestament
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-06-2016 Het belang van de ruimschoots voldoende-verklaring
Tijdschrift Erfrecht 09-05-2016 Waardering en de legitieme portie: de consequenties van de verschuiving van een goederenrechtelijke aanspraak naar een verbintenisrechtelijke aanspraak
Juridische Berichten voor het Notariaat 15-02-2016 Hoe ver gaat de verplichting tot rekening en verantwoording?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 19-03-2015 Maakt wetsvoorstel 33987 huwelijkse voorwaarden overbodig of juist noodzakelijk?
Juridische Berichten voor het Notariaat 30-01-2015 De procedure van het vervangen van de executeur door een vereffenaar
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-06-2014 In hoeverre lost de Erfrechtverordening praktische problemen voor het notariaat bij internationale nalatenschappen op?
Juridische Berichten voor het Notariaat 01-02-2014 Testamentair bewind versus ouderlijk vruchtgenot
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 24-01-2014 Van een algehele gemeenschap van goederen naar een beperkte gemeenschap van goederen?
Tijdschrift Erfrecht 01-12-2013 10 jaar nieuw erfrecht en de legitieme portie
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 14-10-2013 Clementie & Recht - Afstand van vorderingen, een kwestie van clementie?
Juridische Berichten voor het Notariaat 09-10-2013 Verruiming van de mogelijkheid tot beneficiaire aanvaarding gewenst?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 21-09-2013 Is er bij vermogensoverheveling naast volmacht nog plaats voor een beschermingsbewind van Boek 1 BW?
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-06-2013 Renteloze lening en legitimaris
Juridische Berichten voor het Notariaat 11-03-2013 Op welk moment dient een volmachtgever wilsbekwaam te zijn?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-12-2012 De invloed van de recessie op de legitieme portie
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 07-11-2012 De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet en de Rechtbank Breda
Juridische Berichten voor het Notariaat 11-09-2012 De informatieplicht van de executeur
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 06-08-2012 Twintig jaar Agrarisch Familievermogensrecht
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 19-05-2012 De aangepaste wettelijke gemeenschap: een verbetering?
Ars Aequi 15-05-2012 Twintig jaar erfrecht - De veranderde positie van de langstlevende echtgenoot en de consequenties daarvan voor (de legitieme portie van) de kinderen
Juridische Berichten voor het Notariaat 21-01-2012 Eenmaal zuiver aanvaard, altijd zuiver aanvaard!
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 01-10-2011 Insolventierecht in de notariŽle praktijk
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 22-07-2011 Koude uitsluiting
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-12-2010 Dient de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet een boedelfaciliteit te worden?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 11-12-2010 Concept-Eindverslag Commissie Erfecht KNB inzake Boek 4 BW (II,slot)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 04-12-2010 Concept-Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW (I)
Juridische Berichten voor het Notariaat 04-11-2010 Mist artikel 4:38 BW toepassing in geval van uitsluiten van de wettelijke verdeling?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-09-2010 Aan wie komt de waardestijging of daling van de economische eigendom toe bij de afwikkeling van de maatschap?
Juridische Berichten voor het Notariaat 09-09-2010 Kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-08-2010 Hoe irreŽel kan een fictiebepaling zijn?
Juridische Berichten voor het Notariaat 04-03-2010 Bekendmaking opheffing vereffening nalatenschap op internet
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-02-2010 De gevolgen van de wijziging van de Successiewet voor de agrarische sector
Juridische Berichten voor het Notariaat 05-02-2010 De consequenties van een aan een legaat verbonden tijdsbepaling
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 09-09-2009 Is het vernieuwen van de Successiewet een haastklus geworden?
Juridische Berichten voor het Notariaat 06-03-2009 Wederom de vraag: is de executeur aansprakelijk voor de waardedaling van de effectenportefeuille?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 07-02-2009 Is er plaats voor een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking bij samenwoners?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-01-2009 De modernisering van de Successiewet en de betekenis daarvan voor de agrarische sector
Juridische Berichten voor het Notariaat 09-12-2008 Hoever gaat de informatieplicht van de langstlevende bij een wettelijke verdeling
Juridische Berichten voor het Notariaat 09-09-2008 Dexia en het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW
Juridische Berichten voor het Notariaat 01-02-2008 Nietigheid van door erflater aan verzorgster gedane schenkingen? Op wie rust de bewijslast?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-12-2007 Zaaksvervanging of een vergoedingsrecht in geval van een fideÔ-commis de residuo?
Juridische Berichten voor het Notariaat 02-11-2007 Is de executeur aansprakelijk voor de waardedaling van de effectenportefeuille?
Nieuw Erfrecht 29-12-2006 Naschrift bij de reacties van mr. J.H.M. ter Haar en mr. K.M.F.J. Houben
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 18-11-2006 Twee buitenbeentjes binnen het vruchtgebruik
Juridische Berichten voor het Notariaat 10-10-2006 Rechtbank 's-Gravenhage, 02-11-2005, 237685 05-636
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-12-2005 Waarderingsmaatstaven bij bedrijfsopvolging
Juridische Berichten voor het Notariaat 04-11-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-11-2002, 33711/96
Juridische Berichten voor het Notariaat 08-04-2005 Wanneer is verkoop met kwijtschelding een schenking van het betreffende goed? Een vergelijking tussen oud en nieuw recht
Juridische Berichten voor het Notariaat 11-02-2005 Schending legitieme portie door verkoop landbouwbedrijf tegen te lage prijs
Juridische Berichten voor het Notariaat 15-12-2004 De vermogensrechtelijke consequenties voor de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap voor de praktijk