Auteur W.L. Valk
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 14-02-2023 Klassiek en instrumenteel privaatrecht: Beschouwingen naar aanleiding van W.H. van Boom, Privaatrecht en markt: Hoe het vermogensrecht onze marktsamenleving faciliteert en geleidt, Den Haag: Boom juridisch 2020
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 19-05-2022 'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verzekeren': Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog
Maandblad voor Vermogensrecht 02-12-2021 Toepassing van art. 6:136 BW doet aan de werking van een geldige verrekeningsverklaring niet af
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 19-11-2021 Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-04-2021 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-10-2020 Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-08-2020 Het remissierecht over de grenzen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-08-2020 De brede blik van Bruil op de pacht
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2020 Pacht en corona: een verkenning
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-08-2019 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 11-10-2018 Experimenteren met de pachtkamer
Tijdschrift voor de Procespraktijk 31-08-2016 Stelplicht en bewijslast (deel2): stelplicht en bewijslast in het contractenrecht
Maandblad voor Vermogensrecht 29-01-2014 Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 05-01-2014 Hoe verder met de klachtplicht?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 14-03-2013 Enkele vragen bij de nieuwe normen voor de hoogst toelaatbare pachtprijs van bedrijfsgebouwen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 14-02-2013 Veranderende taxatiepraktijk
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-08-2012 Waarom moet er wat gebeuren?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 12-06-2012 Opzegging van duurovereenkomsten na Gemeente/SNU en Stedin
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-04-2012 Complexe pachtprijzen
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 03-02-2011 Pachtbescherming onder spanning
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 20-12-2010 Stellen en bewijzen in gevallen van dwaling en non-conformiteit (II, slot)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 11-12-2010 Stellen en bewijzen in gevallen van dwaling en non-conformiteit (I)
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 08-11-2010 Innovatief instrueren in hoger beroep
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 06-11-2010 Boekbespreking
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-06-2010 Toedoen na ING/Bera
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-05-2010 Rechtsvinding door de pachtrechter
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2009 Het pachtrecht als open systeem
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-09-2009 Dwaling, tekortkoming en effectenlease
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 29-04-2009 Deskundige pachtrechtspraak
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 23-04-2009 De wol van de mededelingsplicht in gevallen van non-conformiteit
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 29-10-2008 De wijsheid niet in pacht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-10-2008 Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht? Een rechtsgeleerde dialoog over het preadvies van Giesen en Tjong Tjin Tai voor de Vereniging van Burgerlijk Recht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-02-2008 Klachtplicht en bewijslast
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 20-11-2007 Een nieuwe titel in het Burgerlijk Wetboek
Praktisch procederen 31-05-2007 Voorlopige oordelen ter gelegenheid van de comparitie na aanbrengen
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16-04-2007 Naschrift
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 20-02-2007 Europa en de erfenis van Meijers
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-01-2006 Terughoudende rechtspraak
Nederlands Juristenblad 28-10-2005 De comparitie na aanbrengen in hoger beroep
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 02-06-2005 Naschrift
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-02-2005 Redactioneel: Civiele rechtspleging in Pécuchet